Vissza a bloghoz
Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Többi hozzászólás

Brooks
08.14.18 5:25 pm
Whereabouts in are you from? iandlexpresspharmacy.com "No reasonable investor could read these prospectuseswithout realizing that volatility, combined with leveraging,subjected that investment to a great risk of long-term loss asmarket volatility increased," Wesley wrote.
webmail.pharmaplus.com.co By Saturday afternoon, the glitch had been traced to safety limits programmed into LADEE before launch to protect the reaction wheel system, NASA officials said. Those fault protection limits caused LADEE to switch off its reaction wheels shortly after powering them up, according to a mission status update. Engineers have since disabled the safety limits causing the glitch and taking extra care in restoring the fault-protection protocols.
kamagra zielona gora But he said that Labour's campaign on the cost of living, to be highlighted in Ed Miliband's speech to the TUC on Tuesday, did not amount to an economic policy. Osborne said: "You don't solve the pressure on the cost of living with simply a shopping list of interventions and government regulation."
incite elite review "The problem with trying to understand civilian casualties in the drone debate is severely hindered by the lack of on-the-ground reporting," said Daniel Byman, research director at the Brookings Institution's Saban Center for Middle East Policy.
lipitor amlodipine side effects An inscription on the bell describes Hitler as “the unifier and Fuhrer of all Germans” and says he freed the “Ostmark” — Nazi jargon for Austria — “from the yoke of suppression by foreign elements and brought it home into the Great German Reich.”


Andrew
08.14.18 5:26 pm
It's funny goodluck medicalborders.se "Twitter is a great service, it's still got growth in front of it. But in my opinion, I would say the opportunities are less than that of Facebook, and it has to be valued appropriately," said Dan Niles, chief investment officer of tech-focused hedge fund firm AlphaOne Capital Partners.
www.agromillora-med.com "When you look at the defense of America, it isn't just themilitary," he said. "Our civilian employees, our civiliancomponents, are integral parts of the defense and security ofthe United States. ... The entire support base for our military,the fighters, comes from the civilian community."
shark rotator vacuum cleaner video To donate to the Rancher Relief Fund visit, www.giveblackhills.org and search “Rancher Relief Fund” or click on this link: https://www.giveblackhills.org/index.cfm?fuseaction=Organizations.Overview&Organization_ID=27677.
dapoxetine priligy uk "We believe that the move into net short territory isconsistent with the market positioning to sell post-testimonystrength in Treasuries," wrote Gennadiy Goldberg, a U.S.strategist with TD Securities in a note to clients.
best way to get high off over the counter drugs Ingrid, with sustained winds of 85 miles per hour (140 kph),could grow even stronger over the next two days as it nearsMexico's coast, the U.S. National Hurricane Center said. ACategory 1 storm is the lowest intensity on the five-stepSaffir-Simpson scale.


Sanford
08.14.18 5:26 pm
I'd like to speak to someone about a mortgage albuterol precio colombia I don’t propose to know if they would be — they’ve already come down from the lifetime ban Selig wanted to the 211 games — but even if, say, as many as 60 games were taken off the sentence, it would still amount to A-Rod getting three times more punishment than all the other 12 guilty players in the Tony Bosch Biogenesis case. And it would still keep him out of the game for nearly the entire 2014 season and, for all intents and purposes, end his career.
neeml kaufen hamburg "It was a special group just for the evening," she said. "We found out in the morning what the music would be and only got to practice together last night, less than an hour. That's the way it is. It was the elite of the elite."
generic drugs manufacturers in gujarat The heirs to East Germany's communist regime have read their own political obituaries so often since scraping into the first post-unification parliament in 1990 that even a 3.3 percent drop in their share of the vote, to 8.6 percent, came as a relief.
deancare.com/medicare/wellness Bopha, the strongest storm to hit in 2012, flattened three coastal towns on the southern island of Mindanao, killing 1,100 people and destroying crops, property and infrastructure worth more than $1 billion.
back2health.com.au CNN started behind HLN in third place during the early stages of the Zimmerman trial but rose to second place with an average of 656,000 viewers during the hours the trial was shown live. Fox News Channel was in first throughout the trial with an average of 1.04 million viewers during the same daytime hours.


Cecil
08.14.18 5:26 pm
Will I get travelling expenses? consequences for selling prescription drugs While the Fed has been debating for years whether to allowbanks including Morgan Stanley and JPMorgan tocontinue owning assets like oil storage tanks or power plants,Friday's surprise statement suggests it is also reconsideringwhether all bank holding firms should be able to trade rawmaterials such as gasoline tankers and coffee beans.
buy cialis in spain In the run-up to Friday’s release of “Captain Phillips,” Hanks has appeared on the cover of Parade magazine with Phillips and the headline “The Making of an American Hero.” The film won the opening-night slot at the New York Film Festival on Sept. 28 and opened the London Film Festival last Wednesday. It has won raves, all of which note the film is based on real events. The two men have walked the red carpet together.
buy superpump max online india These days, the game’s brightest minds end up not in the committee room, but the commentary box. Imagine the sort of administrative clout a David Gower, a Nasser Hussain or a Shane Warne could wield.
xenical kaufen amazon It would be a fairly significant milestone in the process, initiated by the European Commission after RBS and Lloyds were rescued by taxpayers in 2008, of increasing competition in the UK banking market.
actonel medscape "With our ongoing studies in the U.S., Europe and now NewZealand with VX-135 and daclatasvir, our strategy in hepatitis Cis unchanged - to develop an all-oral therapy that provides ahigh cure rate across multiple hepatitis C genotypes," Kauffmansaid.


Courtney
08.14.18 5:26 pm
I study here gosimplesolar But what has been largely lost in the political debate over Syria in Washington is that Tehran will have to play a role for a political solution to end the bloody civil war that has left more than 100,000 dead.
marianmedicalonline.com For those of us who remember John Hurt’s portrayal of Caligula in I, Claudius, or Malcolm McDowell’s even madder turn in the outrageous 1979 sex epic Caligula, it is an image that is tough to erase. Is any of it true?
cocoon cam movement baby monitor reviews Anderson tweeted a Bible verse on Monday, the day of Allemand's suicide attempt: "Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Luke 14:11," he wrote.
buyvaltrex.us Home prices in the wealthy city-state rose for a fifth straight quarter in the three months to June. Analysts said owners and developers of private apartments in the outer suburbs appear most at risk if the market corrects.
rectal tylenol rite aid The food critic wasn't all negative toward New Mexico on the episode. Bourdain is seen driving on Route 66 through New Mexico and speaks of the famous highway's different cultures and cornucopia of food. He also is shown enjoying some "level 3" green chile and having to "wait it out" while the spicy effects wear off.


Cooler111
08.14.18 5:26 pm
Can I take your number? albuterol sulfate rxlist There were reports of protests on Thursday but no repeat ofthe previous day's bloodbath. In Alexandria, Egypt's secondlargest city, hundreds marched, chanting: "We will come backagain for the sake of our martyrs!"
ciprofloxacina crema oftalmica The Conjuring, which cost just $20 million (ÂŁ13 million) to make and features no A-list stars, proved far more popular with audiences than R.I.P.D. starring Jeff Bridges and Ryan Reynolds, and the animated film Turbo, which also featured Reynolds' voice. Each of those films had production budgets of around $130 million.
can you use albuterol while pregnant If you’re not actually slender, go on a date with a man who is attracted to svelte women and expect to have your negative ideas of what men fancy confirmed. However, if you embrace your appearance and happily admit to loving a chocolate bar or two, you might just find someone to share them with you.
enshealth.com "We (expect) lacklustre product demand growth beyond anyseasonal increase, and refining margins remain extremely poor,which will not be helped by the end of the autumn refinerymaintenance in late October," Norrish said in a report. (Additional reporting by Jacob Gronholt-Pedersen in Singapore;Editing by Dale Hudson)
hard ten days pills uk Dominic Wells from the Royal Veterinary College said: "We are in an era of developing treatments for rare diseases in a way that we were could not have predicted five years ago. We are the victims of our own success and this has inevitably led to the use of more animals."


Modesto
08.14.18 5:26 pm
I'm a member of a gym goodrx depakote er The company sold roughly the same volume of phosphate as ayear earlier, 900,000 tonnes, and 8 percent more nitrogen at 1.4million tonnes, but prices of both nutrients fell. Potash'saverage realized price per tonne dropped 6 percent to $517 forphosphate and fell 7 percent to $406 for nitrogen.
effexor xr for ocd disorder The Rangers captain will miss the next three-to-four weeks with a broken left thumb, the team announced Thursday afternoon, after blocking a shot on the final shift of Wednesday night’s 2-0 win in Washington.
the memory healer program book reviews New York Fed President William Dudley told a panel in MexicoCity that massive bond buying by the U.S. central bank mightpotentially undermine its independence if this led to losses onits balance sheet when interest rates rise.
square organics amazon Djokovic, who had lost his last two matches against Verdasco, won the first three games en route to taking the first set, but the Spaniard fought back in the second by breaking the top-ranked Serb in the third and seventh games.
promethazine pills 25 mg recreational use From past experience, if Obama the incompetent is pushing an issue, it won’t be good for America, and he preys on the many weak minded children in colleges to give his obamacare some credence by encouraging them to sign up for his ill-fated tax scheme. The problem is that the online signup site is suffering a glitch and won’t be ready until at least November. The disaster of this program is readily apparent.


Rodney
08.14.18 5:26 pm
A packet of envelopes amlactin foot cream walmart “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”
euromuskeln.com erfahrungen The BBC's Chris Morris in The Hague says the court's decision has been closely watched because the guilty verdict was hailed as a landmark, proving that even people at the highest level of power can be held to account.
pioneer rx pharmacy software price Lavie says his findings suggest that sipping two to three cups per day is pretty safe, and possibly beneficial. But Van Dam notes that if you're generally healthy (and not pregnant), the "totality of the evidence" suggests that four cups of Joe per day shouldn't be harmful.
truevaluepharmacy.com Coming three years after he built his Penney stake and told skeptics they would shop at the ailing retailer after he overhauled the store, the letter signals an acknowledgement of weakness and insight not often seen among hedge fund managers.
ivermectin stromectol buy Heathrow Hub’s backers, who also include Mark Bostock, one of the architects of the HS1 rail scheme, have also proposed extending the airport’s two runways and splitting them into four independent ones.


Marcus
08.14.18 5:26 pm
I'd like to pay this in, please tricor tablets generic That sensory experiences of food differ from person to person has always been known anecdotally. Think of strong, hoppy beer or black coffee that some find revoltingly bitter but others can drink like water. But the researchers wanted to know how much of that variability is genetically hard-wired.
healthy man viagra radio "I'm obviously embarrassed about the situation," Kvapil said. "I don't like the negative effects that it has brought on. So I apologize to NASCAR, my team, supporters of my team, my fans and anyone else that was impacted by Tuesday night."
zofran 4mg iv I’m going to let you in on a guilty working secret. When I worked as a magazine editor in my 20s, putting in regular 10-12 hour days, I used to like a little ‘power nap’ in the afternoon. Trouble was, the only place I could get horizontal was in my employer’s reception area – on a long, black leather couch. Because I ran the risk of my bosses walking in at any moment only to find me sleeping on the job, the receptionist acted as sentry, rousing me if they were approaching. But blessed with the ability to fall asleep almost anywhere, all I needed was 15-20 minutes of kip to recharge my batteries for the afternoon ahead. I could then power on, feeling renewed – and I’m convinced that my productivity was hugely enhanced by having a little lie-down when my body clock craved it.
can you get pregnant on first dose of clomid On Wednesday, Cameron called Spanish Prime Minister Mariano Rajoy to express "serious concerns" about the escalating tit-for-tat, warning of a "real risk" that the border row could harm bilateral ties, Downing Street said.
no3 chrome g4 review The requests relate to persons of interest and unidentified mobile phone numbers that were recorded in Praia da Luz around the time that Madeleine, then three, went missing between 9pm and 10pm on May 3, 2007.


Tyson
08.14.18 5:26 pm
I like watching TV winstrol mg per cc Wall Street has settled on a simple line of attack: Glass-Steagall, industry leaders and lobbyists insist, would not have prevented the financial meltdown of 2008. Indeed, the four Senators have not advertised their proposal as a magic bullet, eliminating the need for such measures as stronger capital and leverage rules and more transparent derivatives markets.
meloxicam mobic vs celebrex Filner's statement made no explicit mention of the sexualharassment scandal that has engulfed the 70-year-old Democratand former U.S. congressman eight months after he took office asmayor of California's second-largest city.
diplomatpharmacy.com/careers "He sees with the wonder and stark terror of a child," James Cameron, the Oscar-winning director of films including 1997's "Titanic" and 2009's "Avatar," said in a foreword to the book, published by Harper Design, an imprint of HarperCollins.
fetal isotretinoin embryopathy According to analysts, BlackBerry's assets include a shrinking yet well-regarded services business that powers its security-focused messaging system, worth $3 billion to $4.5 billion; a collection of patents that could be worth $2 billion to $3 billion; and $3.1 billion in cash and investments.
shakeology boost digestive health reviews The following are trademarks or service marks of Major League Baseball entities and may be used only with permission of Major League Baseball Properties, Inc. or the relevant Major League Baseball entity: Major League, Major League Baseball, MLB, the silhouetted batter logo, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, and the names, nicknames, logos, uniform designs, color combinations, and slogans designating the Major League Baseball clubs and entities, and their respective mascots, events and exhibitions.


Melvin
08.14.18 5:26 pm
Pleased to meet you advocare glow line reviews When the department responded to the ruling and moved toredefine companionship care, congressional Republicans warned itwould result in workers getting fewer hours and make it toocostly for patients to remain at home.
ponstel cvs SAC itself has seen investors pull significant assets from its funds given the cloud hanging over the firm and Cohen, but the billionaire’s $9 billion fortune already represented a sizable portion of the firm’s assets under management, which would lessen the sting if he were barred from managing outside money.
prezzi bonsai ginseng However, Keith Vaz, the Labour chairman of the Home Affairs Committee, expressed "huge disappointment" at the decision not to proceed with a minimum price. Sarah Wollaston, the Conservative MP for Totnes, and a GP, also criticised the plan.
clonidine dosing in pediatrics “It’s like a collage in jewelry form, the way she uses materials,” says Aurora Mazzei, co-owner of the chic Houston St. design shop Fair Folks and a Goat, which sells Carothers’ work to a young and stylish clientele.
atorvastatin tablets 20 mg A Muslim separatist group has suspended peace talks with the Thai government aimed at ending nearly a decade of violence in southern Thailand because authorities have not responded to its demands, officials said Thursday.


Cedrick
08.14.18 5:26 pm
I'd like a phonecard, please pe min kan wan herbal supplement "I made a rule with myself at these restrictor-plate tracks to be easy. You know, ride around," Bowyer said. "It's boring. You want to be up there racing for every lap led. If you get wiped out it doesn't matter who caused it or whose fault it was. If you get wiped out before halfway in one of these restrictor-plate races it's your own fault. You knew better than to put yourself in that situation."
cialis u srbiji More heavy rain was expected as search-and-rescue teams usedboats and helicopters to pull stranded residents to safety asflash flood waters toppled buildings, washed out roads andbridges and inundated farmland.
azithromycin pharmacy2us Rep. Mike Thompson, D-Calif., chairman of the House Gun Violence Prevention Task Force, challenged the majority in the House to provide alternative legislation if it would not allow for a vote on universal background checks.
prima-med.com The Fed's decision spurred a broad rally in financialmarkets, including gold. "Some traders in Chicago appear to havehad access to the Fed's decision before anyone else in the WindyCity," CNBC said in its report.
omeprazole delayed release tablets 20 mg Suzuki believes the iV-4 is very much part of the company's DNA, carrying on the company's SUV design themes. The baby SUV will be able to bepersonalised by customers through different exterior colour, texture and equipment combinations. The production model will be launched in 2015.


Archie
08.14.18 5:26 pm
Do you play any instruments? can i take ibuprofen and tylenol at same time Broadcast is the leading title for the broadcast industry. With up-to-the minute industry news, unrivalled analysis and commentary, insider industry information and business critical data. Broadcast provides the insight to keep you at the forefront of the industry.
muscle milk lean muscle protein powder amazon Former classmates at the high school he attended in the small Norwegian town of Larvik, about 130 kilometers (82.5 miles) south of the capital Oslo, recalled Dhuhulow as a deeply religious teenager who took his prayer mat to school each day.
bonphulmedsys.com Dorsey, who was shy after battling a speech impediment as a child, was reluctant to introduce himself personally. Instead, he opened his résumé on his computer, deleted any signs of his desire to work for Camper shoes, found Williams’s e-mail address online and sent a message to see if Odeo was hiring. Williams, whose investment in Odeo had turned him into the company’s C.E.O., soon called him in for an interview. He and Glass, both college dropouts themselves, preferred rabble-rousers to Stanford grad students and Dorsey, with his nose ring and disheveled hair, seemed like a perfect fit. He was hired immediately as a freelance engineer and blended in seamlessly, often winning the company’s weekly “Getting [expletive] Done” award, and hanging out after work with his new co-workers, particularly Glass. After work, they would go on bike rides around the city or to live music shows and drink late into the night, usually talking about technology. Dorsey and Glass soon became inseparable.
have to use rogaine forever Birch Hill, a private equity firm, had previously beentipped as a possible bidder for small wireless providers WindMobile and Mobilicity, with sources saying in August that marketleader Rogers Communications Inc would help fund thepush in return for a network-sharing deal.
k2health.com/wheretobuy "Only three out of 25 on the party board are women. Most of the advisers and policy wonks are men. And of course, most MPs will continue to be men. It is going to take a long time to change all this, so what else must we change?


Aidan
08.14.18 5:26 pm
Where's the nearest cash machine? order generic cymbalta NEW YORK, July 23 (Reuters) - The dollar moved off aone-month low against a basket of currencies on Tuesday asinvestors bet that recent declines were too far, too fast evenamid the debate about when the Federal Reserve would begin toslow stimulus measures.
paracetamol cvs Separate from patents, but sometimes administered by the same body, trade marks are the distinctive name or symbol used to identity a product made by a manufacturer or a good distributed by a dealer. Trade mark law is generally concerned with avoiding consumer confusion regarding the origin or manufacturer of a product.
pharmafreak pump freak uk While many customers say they remain confused about their credit card terms and benefits, the study found that customer satisfaction improved across the board this year, and fewer customers reported getting hit with interest rate hikes.
nebraskamed.com/cancer/blood-marrow/patient-education Only nine per cent said Rudd should push the timing beyond the original date, a possibility being considered so he can attend the September G20 summit in Russia, where Australia will be handed the chair for 2014.
maxalt webmd "If there's an emergency the only place you can go back to is the habitat," Cousteau said. "Your natural instinct would be to go to the surface but that would be a death sentence."


Normand
08.14.18 5:26 pm
I read a lot retail cost cymbalta 60 mg The children in both families fared even worse. Only one child in each family   attended some college, and they both had steady work. The other six children in the two families had low-paying jobs or no work at all.
can you use permethrin cream 5 for lice As Jeff Kim, president of CDNetworks, a content-delivery network, said in USA Today, the application may be so “fundamentally flawed” that they should essentially start over, but don’t have time. “If I was them, and I’m just conjecturing, I would probably come up with some manual way of saying, ‘Only people with the last name starting with A can sign up today.”
uppharmacycouncil.com The researchers also recorded an increased risk of developing YOD if a person had used drugs other than alcohol, if they had impaired cognitive function, were short in stature or had high blood pressure.
brand cialis vs cialis Local self-defense militias, known as "anti-balaka" or anti-machetes, attacked a Seleka position in the mining village of Gaga, around 250 km (150 miles) northwest of Bangui, on Monday, killing four ex-rebels before attacking Muslim civilians.
bright cellars milwaukee address Dr. Timothy Naimi, a physician and alcohol epidemiologist at Boston Medical Center who was not involved in the new study, agreed it made an important contribution by looking at multiple categories of binge drinking.


August
08.14.18 5:26 pm
I'm on a course at the moment prilosec otc 20 mg “We want our fans behind us at all times,” Ryan said on Monday. “Obviously guys make mistakes. But that’s probably the reaction that we have. We don’t want our guys getting booed, especially from our fans because we all are in green and white, including our fans. This game’s tough enough… but we need to support each other. So that’s probably where Cro’s coming from.”
alli diet pills uk price U.S. District Judge Denise Cote in Manhattan found "compelling evidence" that Apple violated federal antitrust law by playing a "central role" in a conspiracy with the publishers to eliminate retail price competition and raise e-book prices.
gastrichealthtablet.org The Oil Drum became the popular front-end for a growingcommunity of experts. They succeeded in pushing concerns aboutpeaking oil supplies back up the agenda for policymakers afteralmost two decades when it had been absent.
benicar hct precio Trading Leather, the winner of four of his eight starts, has impressed as one of the toughest of his generation, and he seems to be improving with every outing. His third behind Magician in the Irish 2,000 Guineas was solid, but he has since won a Listed race at the Curragh, followed by the Irish Derby, his crowning achievement thus far.
cost of ondansetron odt Free Trade agreements, LEAN Management and more automation. The days of wasting half your day at lunch, on break, circulating this weekend’s “football pool” or hitting on that cute girl in another part of the building are rapidly coming to an end.


Walker
08.14.18 5:26 pm
Can you hear me OK? eliglustat cyp2d6 ECB officials confirmed on Wednesday that buying corporate bonds was an option for the bank but said no final decision had been taken on whether to go ahead


Francesco
08.14.18 5:26 pm
In tens, please (ten pound notes) hairmax lasercomb advanced 7 does it work The announcement reflects Facebook’s massive user base and its role as a sharing platform, as well hinting at a shake-up in the movie-distribution model toward one that does not involve cinemas or ticket sales.


Brianna
08.14.18 5:26 pm
Who do you work for? triptaza trade deficit in December widenedto its highest since 2012, which could damp down thefourth-quarter growth estimate, and nonfarm productivity fellmore than expected in the fourth quarter.


Elvis
08.14.18 5:26 pm
I'd like to take the job clarins eye contour gel best price Treasuries and German Bunds, the euro zonebenchmark, traded near 15-year highs, luring investors to buydollars on expectations of higher U.S


Jonathon
08.14.18 5:26 pm
I work for a publishers prelin m Hypercat has been working towards complete interoperability between machines, diminishing the need for human input and creating a standard that helps the internet of things to grow in the same way as the World Wide Web before it.


Horace
08.14.18 5:26 pm
Best Site Good Work idelalisib approval europe Rather it exists in a myriad of behaviours and habits of individuals spread across all levels of the operation


Morris
08.14.18 5:26 pm
Yes, I love it! idelalisib ema approval dates jonnyenglish CANNOT be taken seriously, its a comedy, makes me laugh endlessly, and its closely followed by JP


Trent
08.14.18 5:26 pm
One moment, please what is a good treatment for hair loss Early reports about the watch's battery life raise questions about whether Apple should have gone with a more modest processor and screen, O'Donnell saidHozzáadás
Neved


Hozzászólások