Vissza a bloghoz
Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Többi hozzászólás

Taylor
10.17.18 5:24 am
Could you please repeat that? canpd.com reviews My Cloud offers access to and sharing of photos, videos and text files -- all secured through the 128-bit AES encryption algorithm. The My Cloud drive can also be used to stream video to mobile devices, which can free up space on a device that might normally store the content.


Delmer
10.17.18 5:24 am
I've been made redundant seastonedrugrehab.com One advantage to leaving your money in the plan is that you can continue with your current investment options. You'll also be dealing with familiar statements and there isn’t any extra paperwork involved.


Michael
10.17.18 5:24 am
Until August fucidin cream yahoo Euro zone industrial production fell 1.5 percent in July,compared with a 0.1 percent increase forecast, a sign ofthe weak demand from European households and the shakiness ofthe bloc's economic recovery.


Prince
10.17.18 5:24 am
I'd like to cancel a cheque can you buy metformin over the counter in australia And don't think that Samsung or any other smartphone manufacturer can be barred from using multi-touch displays – the upholding of patent 7,479,949 only means that they can't use the same technology. There's more than one way to stroke a smartphone display.


Jeromy
10.17.18 5:24 am
Can you put it on the scales, please? ciprofloxacino gotas oftalmicas en nios New Zealand authorities have triggered a global recall of up to 1,000 tons of dairy products across seven countries after dairy giant Fonterra announced tests had turned up a type of bacteria that could cause botulism.


Alejandro
10.17.18 5:24 am
Did you go to university? minocin 100 mg precio In his letter to UN secretary general Ban Ki Moon, Mr Shapps urged the claims to be withdrawn and said: "By referring to the policy as the 'bedroom tax' and posing for photos receiving 'dossiers' from those opposed to ending the Spare Room Subsidy, I believe that Ms Rolnik has shown political bias.


Monte
10.17.18 5:24 am
About a year levitra gnstig rezeptfrei "A lot of these people getting this treatment have no idea that their urologist has ownership" and patients should ask, Mitchell said. "I'd want to know whether am I getting this because it's the best treatment, or am I getting it because it's going to put more money in my referring physician's pocket?"


Vincenzo
10.17.18 5:24 am
Which university are you at? mindbodyhealth.com.au "We want American consumers to be confident that the drugs they are taking are of the highest quality, and the FDA will continue to work to prevent potentially unsafe products from entering the country," said Howard Sklamberg, director of the Office of Compliance in the FDA's Center for Drug Evaluation and Research.


Allen
10.17.18 5:24 am
What do you do for a living? metoprolol er succinate 25 mg and alcohol I had just seen the football sneak a centimetre over the line before the goalkeeper made a save. At least I think it crossed the line. I hesitated for a split second before blowing my whistle and Moss launched his tirade.


Claude
10.17.18 5:24 am
Stolen credit card nuleaf naturals stock Masera, a former budget minister and Bank of Italy director,had been appointed at the helm of the bank in June with amandate to turn its fortunes around. (Reporting by Giselda Vagnoni, writing by Silvia Aloisi,editing by Valentina Za)


Cooler111
10.17.18 5:38 am
Cool site goodluck nubrilliance elite pro microdermabrasion system reviews Because surprise, surprise, gamers grew up. As the first players in the video game verse got older, their love for the games that they played did not die. It evolved. Games developers don’t just suddenly fall off of the tree of life, they are made by the games they experienced. GTA V proves that crime pays with a $1 billion pay off in the first few days of the games release. Because gamers, even adult gamers, will pay for the privilege of playing this open world game of criminal fiction.


Rickey
10.17.18 5:38 am
Could you tell me my balance, please? metformin price no insurance Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.


Dustin
10.17.18 5:38 am
this is be cool ashwagandha megadose A Chinese passenger, Fei Xiong, wearing a neck brace after being injured during the crash landing, told a San Francisco news conference her eight-year-old had noticed something was wrong during the plane's descent.


Markus
10.17.18 5:38 am
What's the current interest rate for personal loans? qfc pharmacy redmond ridge The suspect believed he was on his way to sign the contract, which was stored in a thumb drive, when he was stopped in JFK. Plastic bags containing samples of the raw ore were recovered "from beneath the inside soles of his shoes," according to the complaint.


Clint
10.17.18 5:38 am
Did you go to university? pharmaeducationcenter.it Millar was still digging his cleats in the dirt around first base when Boone smoked Wakefield's first pitch out of the park. "It was over that quick. 'What just happened?' One pitch, boom, home run," says Millar. "It wasn't even cool. I wasn't even really set. Quickest, first-pitch home run, I'm not kidding you. Then I'm walking off the field."


Walter
10.17.18 5:38 am
Languages hi chew mango calories Fresh from his success in Moscow earlier this month, Merritt (44.69 seconds) was slower by nearly a second than his time at the world championships but still won by more than half a second from Dominican Republic's Luguelin Santos.


Rosario
10.17.18 5:38 am
We'll need to take up references bactrim ds cost walgreens We encourage lively discussion at AOL. Please be aware when you leave a comment your user name, screen name and photo may be displayed with your comment, visible to everyone on the Internet. If you think a comment is inappropriate, you may click to report it to our monitors for review.


Trenton
10.17.18 5:38 am
Are you a student? fluticasone propionate nasal spray buy However, there is a silver lining in Apple's sales outlook, according to Walter Piecyk, an analyst at BTIG. He thinks the forecast would be much lower if Apple did not have a new product in the pipeline.


Dirtbill
10.17.18 5:38 am
How do you spell that? ywshc.mahlerhealth.com A lawyer by training, Napolitano is an unusual choice because she has not worked in academia. Her predecessor, Mark Yudof, is also a lawyer but was chancellor of the University of Texas and president of the University of Minnesota before taking the reins in the most populous U.S. state.


Jamey
10.17.18 5:38 am
Very Good Site resep kue purimas The government said regulators would ask NSEL for moreinformation "regarding the rationale" of its decision to suspendforward trading and the exchange's "plan of action for meetingthe settlement obligations of all the open contracts".


Dante
10.17.18 5:38 am
An accountancy practice he doesn't kiss me often So many fish had died by Thursday that the Hawaii Departmentof Health tripled cleanup crews to three boats, which removedhundreds of fish and were expected to remove thousands more, thedepartment said in a statement.


Adalberto
10.17.18 5:38 am
How much were you paid in your last job? veggie capsules doterra “We are committed to offering our guests a wide range of product choices to fit any lifestyle and dietary preference. Our menu includes a full line of beverages, baked goods, breakfast sandwiches, better-for-you items from our DDSMART menu, and treats such as donuts.


Douglas
10.17.18 5:38 am
My battery's about to run out prescription drugs fast facts The company is entirely controlled by the Versace family: Gianni Versace's sister Donatella has a 20 percent stake, her brother Santo has 30 percent while Donatella's daughter Allegra has the remaining 50 percent.


Irea
10.17.18 5:38 am
Could you ask her to call me? kashmere pharmacy houston He gained wider attention on NBC TV series "Crime Story" portraying Lt. Mike Torello, the head of Chicago Police Department's organized crime unit, during the show's two season run between 1986 and 1988.


Adolph
10.17.18 5:38 am
Have you seen any good films recently? macrobid medication pregnancy The PAN plan foresees changes in electoral law that wouldpermit direct run-off votes between presidential candidates,allow direct re-election of lawmakers and mayors as well as makeexcessive campaign spending grounds to annul elections.


Bernard
10.17.18 5:38 am
I quite like cooking get high trazodone hydrochloride Authorities responding to a report of a foul odor from a home in a poor Ohio neighborhood have discovered three female bodies wrapped in plastic bags and arrested a registered sex offender, officials said Sunday.


Allen
10.17.18 5:38 am
Are you a student? viagra or similar uk Pouliot, however, put the Rangers behind the eight-ball with a neutral-zone holding penalty just 1:06 into the game. The Coyotes didn’t score on the man advantage, but 30 seconds after it expired, Rangers center Derek Stepan turned the puck over to Oliver Ekman-Larsson in the defensive zone. Chipchura eventually buried off Rob Klinkhammer’s feed from behind the net 3:36 into the game.


Wilburn
10.17.18 5:38 am
It's OK bristol pharmacy However, its resource investment policy has changed with achange of government. Energy Minister Yoon Sang-jick said inApril that Seoul would focus more on the quality of its overseasresource investments, rather than the quantity.


Porfirio
10.17.18 5:38 am
I'd like to pay this in, please amoxil amoxicillin trihydrate Looking at the Pirates over the Reds in the Wild Card game, and most of the focus is on Francisco Liriano and home cookin'. Liriano takes a GORGEOUS 8-1 record at home into this elimination game, and Pittsburgh boasts a healthy 50-31 mark at PNC Park. Also like the Bucs’ cast of savvy veteran players acquired at the trade deadline, and the JOLT of caffeine that manager Clint Hurdle provides every day.


Andrew
10.17.18 5:38 am
Where do you come from? differin cvs Zimmerman faces life in prison if convicted. The state argued during its opening statement that the neighborhood watchman profiled and followed Martin in his truck and called a police dispatch number before he and the teen got into a fight.


Noah
10.17.18 5:44 am
Very interesting tale costco pharmacy do you have to be a member Let no one question Guardiola’s zeal for management or his appetite for a challenge. But his tentative interest in Roy Hodgson’s current position might have expressed his wish to take a highly lucrative part-time job that would have allowed him to escape the “pressures” of Barcelona while still enabling him to pursue his intellectual interests.


Emerson
10.17.18 5:44 am
How long are you planning to stay here? burstfit metabolism makeover Surprisingly to the researchers, the spread of sadness and disgust among Weibo users was “trivial.” Joyful tweets had more influence on other users. But anger – well, that was the most viral emotion of all.


Marshall
10.17.18 5:44 am
Could you give me some smaller notes? crazymeds.net We can probably assume that Her Majesty, great-grandmother of William and Kate’s baby, won’t be getting out the needle and thread and dressmaking scissors and Kate won’t be knitting. Nor will she be leaving the child in the care of nannies for months on end. Indeed William himself, at his mother’s insistence, accompanied her and Prince Charles on a six-week visit to the Antipodes when he was nine months old.


Gordon
10.17.18 5:44 am
I'd like to open an account obirax.com Rajan has spoken of a sovereign or quasi-sovereign bondissue to attract dollar inflows, widely seen as an effective ifcostly stop-gap measure to support the rupee. Outgoing GovernorDuvvuri Subbarao has spoken against issuing sovereign bonds.


Delbert
10.17.18 5:44 am
I'd like to speak to someone about a mortgage e-farmaciaandorra.com Volatile funds in particular offer poor value if they have a performance fee. Levied on the way up, when the fund crashes investors still pay the annual fee – and lose capital – meaning you end up paying for outperformance but getting poor performance.


Walter
10.17.18 5:44 am
Have you got any qualifications? is it illegal to buy prescription drugs over the internet The key to boosting that figure is getting more small businesses involved. Just 14 percent of businesses with fewer than 100 workers sponsor any type of retirement savings plan, according to a recent U.S. Government Accountability Office study.


Isabelle
10.17.18 5:44 am
Hold the line, please comprar cialis generico por internet “One of our top priorities is we’ve got to get operational control of this border. The border is not secure,” Hudson said. “One of the things I learned yesterday talking to our Customs and Border Patrol folks is we need a strategy, a comprehensive strategy for security of our entire border… [Now] we are just pushing the problem out to the sea.”


Edgardo
10.17.18 5:44 am
I'm on a course at the moment medrxhelp.org Kerry, appearing with Lavrov at the start of what are expected to be two days of talks, said military force might be needed against Syria if diplomacy over President Bashar al-Assad's chemical weapons stockpile fails.


Francesco
10.17.18 5:44 am
We'd like to invite you for an interview ace clinical research cypress Not everyone feels like me, of course. A mate of mine who is 6ft tall admitted that while she'd prefer to be a few inches shorter (my height, at 5ft 10in), she actually likes being tall and wants to remain so – even though she's often felt "awkward and self-conscious" because of her height. If 5ft 10ins is too tall for me, and it's the ideal for someone else, why can’t we be happy as we are?


Garth
10.17.18 5:44 am
I'm on holiday chlorpromazine injection for dogs In early 1994, U.S. yields rose 150 bps in the matter offour weeks or so, sending the S&P 500 stock index down 10percent in the process. The move came after a build-up ofinflationary pressures prompted a surprise Federal Reserveinterest rate hike.


Ronald
10.17.18 5:45 am
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh bm pharmacy discount code Commander Darren Caprara, chief response officer for theU.S. Coast Guard Sector Miami, told reporters it was difficultto ascertain the exact number of people aboard the "overloadedvessel" when it capsized about seven miles (11 km) off Miami.But he said a search operation had been called off by Wednesdayafternoon.


Roberto
10.17.18 5:45 am
Which year are you in? bad side effects male enhancement pills The legal troubles of Berlusconi, who is appealing separateconvictions for paying for sex with an underage girl and for thepublishing of a leaked wiretap, threaten to derail a man who hasdominated Italian politics for two decades.


Sarah
10.17.18 5:45 am
In tens, please (ten pound notes) manforce condom video mp4 Now in regards to Russia and this latest idle threat. A message to you Putin, you have a chance to good in the face of the world and help destroy a chemical weapons cache. No one should possess these weapons and if the US is forced to strike because your Ally doesn’t comply to your wishes as well then your Ally deserves to be struck. Watch Obama’s speech last night and IF he can hold true to his word of precision strikes directly involving warehouses of chemical weapons or development of them then you should stand by his side.


Lucas
10.17.18 5:45 am
I'd like to withdraw $100, please mavericks face kit A change of leadership in Beijing has also brought with it acrackdown in the tradition of gifts-for-favours, hitting makersof luxury watches and handbags, such as Gucci owner Kering and LVMH, as well as producers of deluxedrinks brands, including Diageo and Remy Cointreau.


Berry
10.17.18 5:45 am
Directory enquiries is dapoxetine approved in australia Shares in family-run conglomerates Dogan Holding and Koc Holding fell nearly 8 percent and more than 3percent respectively after lawyer Mustafa Polat filed acomplaint against them in a trial of alleged plotters.


Myron
10.17.18 5:45 am
Will I get paid for overtime? losartan/hctz 50/12.5mg tablets side effects Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.


Willie
10.17.18 5:45 am
Who would I report to? order diflucan online Jack had planned to demonstrate his techniques to hack into pacemakers and implanted defibrillators at the Black Hat hackers convention in Las Vegas next Thursday. He told Reuters last week that he could kill a man from 30 feet away by attacking an implanted heart device.


Junior
10.17.18 5:45 am
A few months gary king pharmacy amarillo The company released a statement Monday morning noting, "Much of this money is being invested in nurturing new talent and producing great new music. We're 100% committed to making Spotify the most artist-friendly music service possible and are constantly talking to artists and managers about how Spotify can help build their careers."


Harland
10.17.18 5:45 am
Very funny pictures starpharma stock Federico Ghizzoni, chief executive of Italy's biggest bank,sees signs that the eurozone's third largest economy isrecovering from its longest-ever postwar recession, he wasquoted saying in a newspaper interview published on Wednesday.


Gregorio
10.17.18 5:46 am
How do you do? pillssecureshop.com It really doesn’t matter who is right or wrong, or who reaches out first, what’s important is that someone does, and as far as for who is right or wrong, remember, you are not going to agree with everyone 100% of the time, so be prepared to agree to disagree occasionally.


Claire
10.17.18 5:46 am
Can I use your phone? naturalhealthacademy.co.za Some in Eritrea have requested that their family members who drowned be returned home for burial, Laura Boldrini, president of the lower house, told reporters. Some of the survivors are also helping to identify the dead, she said.


Crazyivan
10.17.18 5:46 am
How do you know each other? artichoke extract and forskolin effects She also has learned that deal-breakers don’t actually exist, because “if you have enough natural chemistry with someone, you overlook every single thing that you said would break the deal.” That includes cheating.


Augustine
10.17.18 5:46 am
I'm training to be an engineer sunburyhealthcentre-ppg.com Maybe it's because the Model S is entirely electric that helped out with its rating. "The Model S has the advantage in the front of not having a large gasoline engine block, thus creating a much longer crumple zone to absorb a high speed impact," said Tesla. "The longer the crumple zone, the more time there is to slow down occupants at g loads that do not cause injuries. "


Hyman
10.17.18 5:46 am
How much does the job pay? ibuprofen safe while breastfeeding kellymom As one glass blends into another, it sharpens your subconscious, it coaxes out courage, confidence and creativity; it awakes your imagination and lights a fire under the rocking chair of unadventurous ideas.


Destiny
10.17.18 5:46 am
I'd like some euros cefixime antibiotic usage The lunatic worshipers of Ann Rand and the so called 'free markets' don't understand basic math. They think that everybody can be a CEO. Everyone can be president. Everybody can be a trust funder. Everybody can be a landlord- How does that work?


Zachariah
10.17.18 5:46 am
Until August excel-pharma.co eroids The CEO, responding to opposition to his buyout, had raised his offer price this month by a dime to $13.75 a share and tacked on a special dividend of 13 cents per share. Before the offer was announced in February, shares were trading around $10 apiece.


Nigel
10.17.18 5:46 am
US dollars lonzawatertreatment.co.za His call-up followed a serious injury crisis for Coleman, but given England's monitoring of the passport of every Academy graduate, longer-term it may prove opportune for Wales to have secured the services of such a promising talent.


Rachel
10.17.18 5:46 am
Could I make an appointment to see ? will amoxicillin treat sore throat Its partners, AMCI and South Korean steel giant POSCO, put the brakes on project spending last year andhad again not signed off on a budget for the 2014 financialyear, Aquila said in its annual results announcement on Friday.


Ayden
10.17.18 5:46 am
I'm about to run out of credit diclofenac 25 mg over the counter "It has not calmed down in the front-end bill market yet. Noone feels confident about a deal yet," said Mary Beth Fisher,head of U.S. interest rates strategy at SG Corporate &Investment Banking in New York.


Henry
10.17.18 5:46 am
I'd like , please mcpille.de Depending on where a train is parked, more or fewer handbrakes may be required, Canadian Transportation Safety Board investigator Ed Belkaloul said, adding that railroad companies are given some discretion to develop their own safety standard.


Coleman
10.17.18 5:46 am
An envelope plexaderm ingredients The reception on Saturday night featured Hungarian composerand conductor Ivån Fischer, a family friend of Soros, whocreated a new arrangement for the occasion played by theBudapest Festival Orchestra. Cape Verdean Mayra Andrade alsosang with the Harris Lane Orchestra. Andrade and Roma ensembleVia Romen will perform at a Sunday brunch.


Marvin
10.17.18 5:46 am
I'm on work experience polaris travel clinic and pharmacy While Musk’s plans may never materialize, his choice to publish it as an open-design project is an empowering one. It has sparked a lively debate about the state of travel, municipal law and next-generation technology in the United States, while also inviting others to drive the kind of ambitious innovation Musk is known for.


Terry
10.17.18 5:46 am
Through friends can i take ibuprofen and oxycodone at the same time But Sabathia wasn’t up to the challenge of matching Kuroda’s Saturday outing, where the righty allowed two runs in seven innings. The day before his start, Sabathia talked about drills he had done to make sure his arm angle didn’t drop, a nagging first-half mechanical issue. He felt there was improvement there, but it wasn’t enough. 


Xavier
10.17.18 5:46 am
I'm on business methylprednisolone 4 mg for hives The volatile rapper got his court call the same day that Lamar Odom — husband to Khloe Kardashian — was charged with misdemeanor DUI stemming from his Aug. 31 arrest during a traffic stop, according to TMZ.


Mauro
10.17.18 5:46 am
Do you know each other? a new you 30 day challenge guide Enrique Schroth, who’s on the finance faculty at Cass Business School in London, says CRTs could blind regulators to systemic risks. These might include a single hedge fund acting as an insurer for a large number of important banks or investors borrowing collateral to use in CRTs, which could exacerbate a future financial crisis.


Rudolf
10.17.18 5:46 am
Have you got any qualifications? buysupplements.wixsite.com It was the first time anyone has appeared for the defense innearly 7 months, since the U.S. Securities and ExchangeCommission sued "unknown traders" for insider trading in Heinzstock. The agency later won a temporary freeze of a relatedSwiss account, and in August served a summons and complaint toAlpine Swift Ltd, a Cayman Island-based company.


Rosendo
10.17.18 5:46 am
Who's calling? global spending on prescription drugs 2011 A journalist from Mosul said insurgents in the city changed their tactics and targets from time to time, and may now have set their sights on journalists, after previous spates of attacks against traffic police and mayors.


Deshawn
10.17.18 5:46 am
Could you ask him to call me? eyepharma.us China is already the world's top buyer of copper, iron ore,soybeans and coal. The country achieved double-digit economicgrowth for three decades, resulting in increasing demand forfuel, as auto ownership has surged, among other things. Itsenergy self-sufficiency ended in 1993.


Alex
10.17.18 5:46 am
A staff restaurant penimaster pro south africa All this, despite evidence of powerful genetic, biological and environmental forces that maintain childhood obesity. And beyond the physical, obese children can also be seen as mentally unsound even though obese children can demonstrate considerable resilience and the American Psychiatric Association does not consider obesity a mental health disorder.


Miguel
10.17.18 5:47 am
Could I ask who's calling? lifetree pharmacy charleston wv “If perception becomes detached from reality, the consequence will be unnecessary fears, unnecessary powers and the allocation of excessive resources to the counter-terrorism machine.”


Mohammed
10.17.18 5:47 am
Stolen credit card fluticasone propionate nasal spray nursing implications Gold prices rose as the dollar fell after U.S. datashowed consumer prices picked up in June and underlyinginflation pressures showed signs of stabilizing. This fed thebelief that the Federal Reserve will start reducing its bondpurchases later this year, not imminently.


Steve
10.17.18 5:47 am
It's funny goodluck show me how to be whole again meaning “I want Britain to be a leader of the shale gas revolution – because it has the potential to create thousands of jobs and keep energy bills low for millions of people," Mr Osborne said.


Eddie
10.17.18 5:47 am
I can't hear you very well cialis with dapoxetine It would be Kenya's first large-scale international miningproject but has been delayed since 2006 due to financing issues,environmentalist protests, disputes with local farmers overcompensation for land and protracted government red tape.


Travis
10.17.18 5:47 am
Wonderfull great site eyedoctormtpleasant-sc.com Activity in China's manufacturing sector may have contractedin July for the first time in 10 months, a Reuters poll showed,signaling a protracted slowdown in the world's second-largesteconomy as demand at home and abroad sags.


Maurice
10.17.18 5:47 am
We're at university together youngwomenshealth.org The bank may opt for additional Tier 1 bonds, which arelikely to be priced more expensively than CoCos and convert toshareholder funds to absorb losses rather than shares, saidChristopher Wheeler, an analyst at Mediobanca SpA in London,with an outperform rating. They could count as core Tier 1capital in a similar way shares do under Basel rules, he said.


Lazaro
10.17.18 5:47 am
Nice to meet you fulldose review In spite of the prefential terms, GNF is one of few globalLNG suppliers that has the small ships needed to supply theriver terminal, which is unable to receive standard tankers dueto water depth restrictions.


Jonathon
10.17.18 5:47 am
I'd like to order some foreign currency long and strong hair product reviews Lawmakers are currently debating proposals regarding how the U.S. government should exit its stake in Freddie Mac. A stake the government has held since the financial crisis in September 2008, when it rescued the failing mortgage finance company.


Jospeh
10.17.18 5:47 am
Whereabouts are you from? anadrol test e cycle log Even left-of-centre barristers are appalled that the woman, backed by Liberty, might win through. John Cooper QC, himself a leading human rights and criminal barrister, said that the need for a jury to see a defendant’s face was critical to a fair trial.


Marshall
10.17.18 5:47 am
Could I take your name and number, please? hpnutrition.ie discount codes EBX might be on the brink of more deals as Batista exitssome of the group's companies to repay debt. Mubadala is lookingfor partners to buy stakes in oil producer OGX and miner MMXMineraçao e Metålicos SA, a source told Reuters on Wednesday.


Chadwick
10.17.18 5:47 am
Pleased to meet you combipack of mifepristone and misoprostol price Georgia needed help from three Missouri penalties, including two offside calls, for its only touchdown drive of the first half which ended with Murray’s 7-yard scoring pass to Douglas late in the first quarter.


Giovanni
10.17.18 5:47 am
A company car gabapentina nombre comercial colombia It’s not that there aren’t the people who believe Britain’s continuing membership of the EU is essential. Even the businessmen signing the letter baulked, when pressed, at the thought of leaving the Union. No one, as the contortions over Ed Miliband’s stand in the Commons on Wednesday showed, actually wants to make the case that membership is a good thing. At best, the argument is made in negative terms of the dire results that will occur if we leave.


Edmundo
10.17.18 5:47 am
Best Site good looking antares pharmacy The incident occurred days ahead of festivities planned to celebrate the end of the holy month of Ramadan. Indonesia is the world's most populous Muslim nation, and most people practice a moderate form of the religion.


Cornell
10.17.18 5:47 am
What are the hours of work? where can i buy clarithromycin 500mg In the state court proceeding on Friday, Judge Aquilina said she plans to keep the White House informed on matters affecting pensions by sending her rulings in the state cases to President Barack Obama, according to her law clerk, and attorney William Wertheimer, who is representing retirees in a lawsuit.


Sofia
10.17.18 5:47 am
I'm not working at the moment brightpointhealth.org Madrid has really revamped itself in recent years. The Prado, Reina Sofia and Thyssen-Bornemisza museums have all got bigger and better, while the centre of the city is smartening up with new boutiques, delis, cafĂŠs and gastrobars opening up every week. It’s perfect for a culture-rich long weekend or city break, with great food and a lively atmosphere at night. The weather is best in spring and autumn.


Bobber
10.17.18 5:47 am
I've got a very weak signal olanzapine dosage strengths Never leave a fallen comrade behind. That's the creed Sgt. Dakota Meyer -- later given the Medal of Honor for his actions -- was living by when he recovered four dead Americans in the Ganjgal Valley of Afghanistan during a deadly Taliban ambush.  


Lyman
10.17.18 5:47 am
Lost credit card pharmacygeoff-uk.md review Referred to by those in the industry as le dieu vivant de l’horlogerie, Loiseau’s dedication to old-fashioned mechanical methods placed him at the forefront of a revivalist movement that ultimately proved hugely profitable. He was scornful of the growing fashion for quartz watches, which had started to become widely and inexpensively available from the early 1980s: “All a quartz watch can do for you is tell you what the exact time is.” By incorporating multiple “complications” — extra features such as stopwatch mechanisms, moon phase indicators and perpetual calendars — into each design, Loiseau set out to attract high-end collectors, for whom the scarcity and expense of a model was central to its appeal.


Young
10.17.18 5:47 am
What's the current interest rate for personal loans? sin city nutrition determinator This works out to about 188,000 barrels per day (bpd) ofexports in the first seven months, which is almost three timesthe amount of exports of what Chinese customs terms lightdiesel, which stood at about 66,000 bpd for the same period.


Luis
10.17.18 5:47 am
I'm on work experience zovirax 400 mg 5 ml The scientists looked at the effects of finances on the brain in the lab and in the field. In controlled lablike conditions, they had about 400 shoppers at Quaker Bridge Mall in central New Jersey consider certain financial scenarios and tested their brain power. Then they looked at real life in the sugar-cane fields of India, where farmers only get paid once a year. Before the harvest, they take out loans and pawn goods. After they sell their harvest, they are flush with cash.


Goodboy
10.17.18 5:47 am
Do you know the number for ? nexium maximum daily dose It wasn't only this night. As of Aug. 5th he had an ERA of 4.71 and looked as if he'd stayed one season too long. Then all he did was pitch to remarkable 1.94 ERA over his final 10 starts, simply refusing to go out as a has-been.


Khloe
10.17.18 5:47 am
Another year original jack3d review This is one reason why several economists still expect the RBA to keep monetary policy loose and even cut rates again if necessary. It has already slashed the cash rate by 225 basis points since November 2011 to a record low of 2.5 percent.


Valentin
10.17.18 5:47 am
I've got a very weak signal ultrapur forskolin extract Would such an approach to looking at Internet traffic for spies, terrorists and criminals be 1) reasonable 2) constitutional, and could it be established by public law and implemented by executive order and regulation, provided the Congress was kept in the loop with regular oversight reporting?


Wilson
10.17.18 5:47 am
I've only just arrived khalil pharmacies Other medium term measures include increasing financialsupport for coal miners, lowering borrowing costs, encouragingthe development of coal processing industries and furthereliminating illegal fees, Xinhua said on its website, citing agovernment circular.


Antonia
10.17.18 5:47 am
I'm unemployed generic viagra online 50 mg But he did not go into detail on what Iran might be willing to offer in return, apart from transparency and monitoring by the U.N. nuclear watchdog. He also said a religious decree by Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei banning nuclear weapons should be "used as the most important confidence-building step".


Damon
10.17.18 5:47 am
We're at university together medikationskarte.de She emerged from the confessionals just past dark on Wednesday, after most of the priests and other remorseful had already filed out and walked toward a Catholic rock concert on a nearby stage. Her long lapse away from the Church, she said, means that she has rarely bared her soul since her first confession two decades ago.


Osvaldo
10.17.18 5:47 am
I've lost my bank card la familia pharmacy No Ashes history can be complete without due reference to Dennis Lillee and Jeff Thomson, the most fearsome pair of fast bowlers any helmetless batsmen ever had to face. Even when you watch the 1974-75 series on YouTube now, you do so from behind the sofa.


Irea
10.17.18 5:47 am
A pension scheme mhp dren uk While it's unclear what will happen with the nine activists' cases, some say their release into the U.S., even if only temporarily, sets a dangerous precedent and could overwhelm ports of entry across the border. All of this is occurring while the White House is pressuring a reluctant GOP-led House to pass a major immigration reform bill.


Tyson
10.17.18 5:47 am
good material thanks lopressor rxlist Representative Peter King, a New York moderate, estimatedthat more than 100 of the chamber's 232 Republicans would backObama's demand to restore all government funding withoutconditions. That would be enough to easily pass the House withthe support of the chamber's 200 Democrats.


Devon
10.17.18 5:47 am
Where's the postbox? uses of zantac 150 mg Police are investigating the case, said a media officialfor the company. He added that Chen failed to contact thecompany to verify facts for all his stories about Zoomlion. Heasked not to be identified, citing company policy.Hozzáadás
Neved


Hozzászólások