Eredeti Post

-Ági
Cím: csillagszálló
07.16.10 8:58 pm
Kávé és cigaretta


A cigarettát abbahagyta, a kávét, talán soha nem is nem fogja. Pedig mindkettőt egyszerre kezdte el, ha kezdetnek számít a gyerekkori próbálkozás, amit aztán nem követett jó ideig – néhány évig – tett. Falusi nyaralásokon, a hatvanas évek második felében még állt apai nagyanyjának portáján a szín – igaz, már csak amolyan lomtárként üzemelt, telezsúfolva a paraszti élet addigra letűnt kellékeivel. A faragott támlájú, megkopott lócán kuporgott unokatestvéreivel, nagyvárosi rakoncátlanságával ejtve rokonságát szelíd ámulatba. Számtalan forró délutánon fantasztikus meséket szövögetve, titokzatos vágyakat korbácsolva a többiekben és magában, mesélt, városi szemmel romantikusnak tetsző helyszíneket választva a meséhez: a padlás lépcsőfeljáróját, a házak aljában levő pincéket, vagy, a falut átszelő országutat szegélyező árokpartot.
- Én voltam a rangidős és ez által a bandavezér, lány létemre – meséli az író. - Egyetlen unokanővérem félárvaként már nyolc-tízévesen háztartási munkákat végzett, míg édesanyja takarítónőként, vagy a téeszföldeken az idénynek megfelelő mezőgazdasági munkásként dolgozott. Ez a kislány esténként, mint egy fáradt öregasszony, a lelkes visszaemlékezések hallgatójaként részesült csak a nap fergeteges eseményeiből, ami, kizárólag rokoni szálakon szerveződő, alkalmi bandánkkal megesett. Néha, ha a porta végében csörgedező kis patakot szegélyező pályán futkostunk épp, mint az Orion űrhajó varangyokat üldöző legénysége, szánakozva konstatáltuk, hogy unokanővérünk a libák hajkurászásával elfoglaltan megint csak nem csatlakozhat mezítlábas, szertelen csapatukhoz. -
Meztélláb, ahogy odahaza, az író apjának falujában mondták, a porban és a zöldellő füvön, a falun átfutó betonúton, s a tallón, az éles kis lándzsákra lecsupaszított gabonaföldeken, cipő nélkül járt az író is nyaralásai idején, ahogy járt az egész falu népe, tavasztól őszig, ha esett, ha fújt, ha izzott a talpak alatt felporzó föld.
- Nem tudom, kinek a találmánya volt hetünk közül az újságpapírból sodort cigaretta és a kredenc széléről elcsórt kávézaccból újrafőzött kávé – ragadta nyakon az író a feledésbe merülni készülő képek egyikét-másikát. – Heten voltunk, mint a gonoszok. A Beta-had. Sosem felejtem el az égő papír, az akkor még ólommal nyomott Szabadnép, Népszabadság, Népszava füstjének ízét, s a híg kávéra hajazó, átlátszóan világosbarna lötty utánozhatatlan aromáját, melyek végtelen elégedettséggel töltötték el fantázia ország lakóit. A kávé és a cigaretta volt a bizonyítékunk arra, hogy valóban megtörténnek velünk mindazok a dolgok, amiket a falu házait szegélyező Bükkalja dombjain, apró, ligetes erdeiben, kis patakja medrében eljátszottunk. -
Évekig tartottak ezek a nyári szünidőket tarkító titkos szeánszok a színben, aztán a fából készült, idejétmúltnak nyilvánított építményt lebontották, a városiak bánatára, az odavalósiak korra jellemző, heves modernizációs törekvésinek eredményeként.
- Maradt a nosztalgia, mely nem annyira a kesernyés füst, s a cukorral felturbózott koffein emlékének, mint a gyerekkor határtalanságának szól – szabadkozik az író…, ki előtt? Nyilván maga előtt, mert más nincs a szobában, ahol ír, eltekintve a számos szellemtől, akik mindig körülbuzogják, ha magára marad az írással.
- Mindenesetre, 15 évesen, a Madách Gimnázium első éves növendékeként, a tanévnyitót követő ismerkedős napokon már úgy szívtuk a cigarettát, úgy füstöltünk, mint a gyár, ahogy nagymamám mondta volt - folytatja. Először jött a Symphonia, és az is maradt az alapvetés dohányzás ügyben, bár voltak számos, divatszámba menő próbálkozások különféle belföldi és egyéb szocialista márkákkal. A Porti-ra, az albán cigire, mint mérgező, már-már drogként ható dohányipari termékre emlékszik vissza, mely időről-időre előkerült, az önsanyargatási kedv hullámain felbukkanva, és annak csillapodtával, valamint a leküzdhetetlen hányinger okán újra és újra, egy időre háttérbe szorulva. A Románc volt a kemény cigik utolsó fellegvára, számos vitát kiváltva a Symphonia pártiak részéről, akik végül arisztokratikus gőggel hárítottak el mindennemű újítási szándékot. Az Almássy téri bandázások nagyjából a nap közepére estek, délután kettő és négy közé, akkor volt a gimiben az ebédszünet, meg az egész napos iskola órarendjébe beiktatott egy-két lyukasóra.
- Ilyenkor felkászálódtunk, s miként gyerekkorunkban a falusi szín lócáján, a játszótér padjain felsorakozva szívtuk sorba, amennyi az időbe belefért, a cigarettákat. Nem emlékszem, egy kivételével, olyan alkalomra, hogy rosszul lettem volna, bár a flash-szerűen támadó émelygés, ami az önsanyargató szolgáltatás része volt, örökre, még harminc év multával is a nap első cigarettájának privilégiuma maradt. -
A kávézás későbbi szokásként szivárgott az életébe, mondja, mert a korszak szexi itala, teszi hozzá mosolyogva, a tea volt, a minél erősebb, és minél több fekete tea.
- A tea volt a lázadás itala, a teaivás szertartásosságot sejtetett és vég nélküliséget varázsolt a permanens összejövetelek köré, melyek alatt csak főztük és ittuk a hippik italát, amíg a csersav jellegzetes belső környezeti változást nem idézett elő a kollektív tudatalattiban.
„Azóta mindenről kiderült, hogy egészségtelen” – gondolja az író az ébredés utáni, negyedik, méregerős teáját szopogatva, „mert mindenről kiderült, hogy a mértéktelenség az élvezet forrása. A rászokás után rabul ejtett a folytonosság lehetősége, a folytonosságé, melyre olykor egy napot, sőt egy életet is felfűzhetett isten eltévelyedett báránya.”
József Attila a cigire esküdött, állítólag mindenről le tudott volna mondani, de a cigiről nem. (Hogy így volt-e, vagy sem…? Az író azóta sem tudja, de tény, hogy egyik zenész szerelme, nélkülözésekben gazdag napjaik valamelyikén párhuzamot vont a költő és a saját szokásai között, egy áhítatosan mély slukkal nyomatékosítva a közlést.
- Ebben az időben, nem lévén éjjel-nappali közért, éjszakánként, cigi híján a házelőtti villamosmegálló sínjei közül szedegettük a méretesebb dekkeket – mereng el az író a múlt felett. - Nem költöttünk sok mindenre, mert nem volt miből, de cigink mindig volt, s ha valamelyikünknek elfogyott volna, ami rendre megesett, bizton számíthattunk a többiek tartalékaira.
„Ez a bandázós életforma úgy húzódott keresztül az életemen, mint vörös fonál” – gondolja az író a klaviatúrát csattogtatva. Teát szopogatott: a tea maradt az anyagban a múzsája, olykor a kávé, de azt egyre ritkábban tartotta otthon. A dohányzást, 30 év füstölgés után, egy szép napon, épp félévtizede, abbahagyta az ivással együtt, nem sokat teketóriázva. Ámbár, jutott eszébe, a cigivel, azaz az abbahagyásával volt már régebben is néhány próbálkozása, sikerült is olykor egy félévre, máskor kettőre is, ha jól emlékszik, abbahagynia, de mihelyt rátört a félelem, a szorongás, a kétségbeesés, cunamiként áradó szerelmi kataklizmái közepette, két kézzel, láncban szívta a cigit, akárha a megfoghatatlan megoldás mágikus szellemét nyelné magába, az olykor már fojtogató mennyiségűvé duzzadó füsttel.
- Milyen szédítően jó volt az első reggeli slukk, amellyel az éjszaka fellélegző tüdő fájdalmas szűkölése ellenére, keményen letörtük a test könyörgését. Irgalmat nem ismerve, meg nem bocsátva senkinek, magunknak meg főleg nem, fojtottuk el a belső hangot, szervezetünk értünk folyó kilincselését. Sejtjeink, mint rabszolgák, kétszeresen letörve végezték tovább a dolgukat, és lázadásra a másnapi ébredésig nem is gondoltak. – Az író a távoli múltba réved, s látja magát az üzlethelység sötét zugában, ahol a nap fényei módjával hatoltak a kirakatüvegen át, titokzatos félhomályba burkolva a nagy franciaágyat, mely mellett csupán egy polc, s egy szekrény fért el, s ahol a fali csapon kívül egyéb komfort jelei nem mutatkoztak. Vécé az udvaron volt, egy sarokra a lakástól, fűtés nuku; azaz egy hősugárzó, jobb napokon egy villanykályha ontotta tíz centis körzetben a meleget. Kemény téli éjszakákon tetőtől talpig felöltözve bújtak a dupla paplanok közé az ágyba. De reggel, mintha minden remény szárba szökött volna: a cigaretta a fejük melletti kis széken, egy karnyújtásnyira a biztonság és a jövő reményével kecsegtetett.
- Az első slukk az ábrándok felhőjébe burkolta a mindig kései ébredést: míg kinn kattogott a hatvanegyes villamos kereke, s ezerrel pörögtek a délelőtti órák, benn béke, füst, s a rezsón fortyogó vízzel megelőlegezett neszkávé illata vont körénk védelmező aurát. - „És arra a képre emlékszel drága, mikor a…” - dúdolja magában az író, az előtte sorjázó film kockáit bámulva, melyeken Dziga Vertov-os, sőt Bunueli- vágástechnikával montírozódtak egymásra az idők, elmúlt élete eseményeiről tudósítva.
Hányszor érezte, hogy sarokba szorították, ha nem volt a zsebében annyi pénz, amennyiből egy kávéra futotta volna…! Hányszor? Sokszor. Hányszor bliccelt a villamoson? Évekig, ha belegondol, olykor szívdobogva, kezével a kabátzsebében azt a néhány forintot szorongatva, ami a napi egy-két-három kávét fedező összvagyona volt.
- A mértékkel használt drogok, az „élvezeti cikkek”, ahogy a köznyelv, a polgári fogyasztói zsargon hívja, élvezetet ígérnek a mindennapok számkivetettjeinek, hasonlóképpen a szájukban ezüstkanállal születettekhez – nyilatkozta néhány napja egy női magazinnak, dacolva a lap imidzsével. „Légy normális” hirdette a főcím szlogenje, alatta a képpel, melyen egy gyermekét magához szorító anyuka coffein mentes kávét szopogatva a tv-t bámulta.
- Isten - mondta az író egyik ismerőse a minap -, azért tűri el a földi kínokat, mert azok hangjai az embert és a mindenhatót elválasztó mérhetetlen távolságból hozsannának tetszenek. - És - fűzte hozzá az író -, a cigi füstjének s a kávé aromájának illata megerősíti a Magasságost ebben az illúziójában.

Aztán egy szép napon eljött a leszámolás órája. „Az elszámolásé, pontosabban” – gondolja az író, mert írás közben az ember az egyre pontosabb fogalmazásra törekszik, mániákusan keresve azokat a szavakat, melyek mögül nem mászik elő a hiányérzet kígyója. A maszatolás majma. A fölöslegesség férge. A kétértelműség démona. „Na persze” – teszi hozzá az író magában –„olykor a két, sőt többértelműség koboldjai vidítják fel a szívet, s vezetnek a célegyenesbe, amennyiben a történetírót és olvasót érdekli a célegyenes.”

- A cigi és a kávé egyébként a család budapesti, és falusi férfi ágának volt a mindennapokhoz elengedhetetlen kelléke, - dől hátra az író, szoknyáját a térdén először feljebb, aztán lejjebb huzigálva, a visszaemlékezést folytatva. Bár apja és anyja emlékei szerint soha nem dohányoztak, anyja visszatérő emlék-idézetei közé tartozik az az egy-két év, mikor a fővárosi tanács valamelyik osztályán dolgozva, a munkahelyi kollektív pszichózis igézetében a többiekkel együtt pöfékelt, elvei ellenére, amolyan kocadohányos tempóban, - amit egyébként az író még soha nem képzelt el életszerűen. Most, kacarászik a helyzetet némiképp túlreagálva, alkalom szüli a tolvajt alapon, teszi hozzá, cinkos kacsintásával a kelleténél több információ értékére utalva, megteszi. Elképzeli a hetvenes években még ifjú, jelenkori nálánál egy tízessel fiatalabb anyját, ahogy előkotorja a munkahelyen használatos Fecske cigarettát a dobozából és gyakorlatlan ujjakkal rágyújt, hirtelen rátörő köhögésrohamtól fuldokolva, lévén kocadohányos, aki köztudottan a füstöt le nem tüdőzheti.
– Gondolom, miután kicsit megszédült, szemét szigorúan összecsippentve „helyrerázta magát”, s az izzó parazsat óvatosan, szoknyájától a lehető legtávolabb eltartva, időnként aprókat szippantott. A hamut megpróbálta lazán lepöccinteni, ahogy a filmekben látta, de ez nem mindig sikerült neki, mert hiányzott a hamu állagát érzékelő rutinja. Aztán, stikában, a félig elégett cigit egy hamutartóban elnyomta – mutatja az író, karját egy groteszk mozdulattal az elképzelt hatalmas íróasztal legtávolabbi sarka felé nyújtva, - megkeseredett szájízzel és némi bűntudattal, kétszeres energiával vetette a kicsinyke pausa után magát a munkába. A papírok fölé hajolt, telefont emelt, és elhatározta, hogy „ezt aztán soha többé!” és olyan szigorúan szólt a telefonba, hogy a vonal másik végén nem tudták hova tenni a hangnemet. Egy-két-három-négy óra múlva felállt, nyújtózkodott, s mikor az ajtón beszólt egy kolléga, boldogan ügetett kifelé, hogy a folyosó végén, az ablaktalan, füstös kis szobában a kávé, az erős, a fekete, sőt dupla mellé kínált cigarettát gondolkodás nélkül elfogadja. -
Az író itt elhallgatott, sőt, ellágyult a kép láttán, ami eléje tárult, s suttogva, szinte megilletődötten kommentálta az eseményeket:
- Este, a lakásba lépve, apám csókja elől bűnbánó fintorral félrekapta a fejét, tenyerét kuncogva a csók elé tartotta, és felnyögött: „büdös vagyok, cigiztem, jaj, ne haragudj…” Apám pedig – hisz nagyobb dolgok is estek akkor tájt földön és égen, melyek fölött nem volt hatalma -, a fejleményeket az igényelt mértékű megbocsátás mosolyával fogadta.
Comments

Taylor
10.17.18 5:24 am
Could you please repeat that? canpd.com reviews My Cloud offers access to and sharing of photos, videos and text files -- all secured through the 128-bit AES encryption algorithm. The My Cloud drive can also be used to stream video to mobile devices, which can free up space on a device that might normally store the content.


Delmer
10.17.18 5:24 am
I've been made redundant seastonedrugrehab.com One advantage to leaving your money in the plan is that you can continue with your current investment options. You'll also be dealing with familiar statements and there isn’t any extra paperwork involved.


Michael
10.17.18 5:24 am
Until August fucidin cream yahoo Euro zone industrial production fell 1.5 percent in July,compared with a 0.1 percent increase forecast, a sign ofthe weak demand from European households and the shakiness ofthe bloc's economic recovery.


Prince
10.17.18 5:24 am
I'd like to cancel a cheque can you buy metformin over the counter in australia And don't think that Samsung or any other smartphone manufacturer can be barred from using multi-touch displays – the upholding of patent 7,479,949 only means that they can't use the same technology. There's more than one way to stroke a smartphone display.


Jeromy
10.17.18 5:24 am
Can you put it on the scales, please? ciprofloxacino gotas oftalmicas en nios New Zealand authorities have triggered a global recall of up to 1,000 tons of dairy products across seven countries after dairy giant Fonterra announced tests had turned up a type of bacteria that could cause botulism.


Alejandro
10.17.18 5:24 am
Did you go to university? minocin 100 mg precio In his letter to UN secretary general Ban Ki Moon, Mr Shapps urged the claims to be withdrawn and said: "By referring to the policy as the 'bedroom tax' and posing for photos receiving 'dossiers' from those opposed to ending the Spare Room Subsidy, I believe that Ms Rolnik has shown political bias.


Monte
10.17.18 5:24 am
About a year levitra gnstig rezeptfrei "A lot of these people getting this treatment have no idea that their urologist has ownership" and patients should ask, Mitchell said. "I'd want to know whether am I getting this because it's the best treatment, or am I getting it because it's going to put more money in my referring physician's pocket?"


Vincenzo
10.17.18 5:24 am
Which university are you at? mindbodyhealth.com.au "We want American consumers to be confident that the drugs they are taking are of the highest quality, and the FDA will continue to work to prevent potentially unsafe products from entering the country," said Howard Sklamberg, director of the Office of Compliance in the FDA's Center for Drug Evaluation and Research.


Allen
10.17.18 5:24 am
What do you do for a living? metoprolol er succinate 25 mg and alcohol I had just seen the football sneak a centimetre over the line before the goalkeeper made a save. At least I think it crossed the line. I hesitated for a split second before blowing my whistle and Moss launched his tirade.


Claude
10.17.18 5:24 am
Stolen credit card nuleaf naturals stock Masera, a former budget minister and Bank of Italy director,had been appointed at the helm of the bank in June with amandate to turn its fortunes around. (Reporting by Giselda Vagnoni, writing by Silvia Aloisi,editing by Valentina Za)


Noah
10.17.18 5:44 am
Very interesting tale costco pharmacy do you have to be a member Let no one question Guardiola’s zeal for management or his appetite for a challenge. But his tentative interest in Roy Hodgson’s current position might have expressed his wish to take a highly lucrative part-time job that would have allowed him to escape the “pressures” of Barcelona while still enabling him to pursue his intellectual interests.


Emerson
10.17.18 5:44 am
How long are you planning to stay here? burstfit metabolism makeover Surprisingly to the researchers, the spread of sadness and disgust among Weibo users was “trivial.” Joyful tweets had more influence on other users. But anger – well, that was the most viral emotion of all.


Marshall
10.17.18 5:44 am
Could you give me some smaller notes? crazymeds.net We can probably assume that Her Majesty, great-grandmother of William and Kate’s baby, won’t be getting out the needle and thread and dressmaking scissors and Kate won’t be knitting. Nor will she be leaving the child in the care of nannies for months on end. Indeed William himself, at his mother’s insistence, accompanied her and Prince Charles on a six-week visit to the Antipodes when he was nine months old.


Gordon
10.17.18 5:44 am
I'd like to open an account obirax.com Rajan has spoken of a sovereign or quasi-sovereign bondissue to attract dollar inflows, widely seen as an effective ifcostly stop-gap measure to support the rupee. Outgoing GovernorDuvvuri Subbarao has spoken against issuing sovereign bonds.


Delbert
10.17.18 5:44 am
I'd like to speak to someone about a mortgage e-farmaciaandorra.com Volatile funds in particular offer poor value if they have a performance fee. Levied on the way up, when the fund crashes investors still pay the annual fee – and lose capital – meaning you end up paying for outperformance but getting poor performance.


Walter
10.17.18 5:44 am
Have you got any qualifications? is it illegal to buy prescription drugs over the internet The key to boosting that figure is getting more small businesses involved. Just 14 percent of businesses with fewer than 100 workers sponsor any type of retirement savings plan, according to a recent U.S. Government Accountability Office study.


Isabelle
10.17.18 5:44 am
Hold the line, please comprar cialis generico por internet “One of our top priorities is we’ve got to get operational control of this border. The border is not secure,” Hudson said. “One of the things I learned yesterday talking to our Customs and Border Patrol folks is we need a strategy, a comprehensive strategy for security of our entire border… [Now] we are just pushing the problem out to the sea.”


Edgardo
10.17.18 5:44 am
I'm on a course at the moment medrxhelp.org Kerry, appearing with Lavrov at the start of what are expected to be two days of talks, said military force might be needed against Syria if diplomacy over President Bashar al-Assad's chemical weapons stockpile fails.


Francesco
10.17.18 5:44 am
We'd like to invite you for an interview ace clinical research cypress Not everyone feels like me, of course. A mate of mine who is 6ft tall admitted that while she'd prefer to be a few inches shorter (my height, at 5ft 10in), she actually likes being tall and wants to remain so – even though she's often felt "awkward and self-conscious" because of her height. If 5ft 10ins is too tall for me, and it's the ideal for someone else, why can’t we be happy as we are?


Garth
10.17.18 5:44 am
I'm on holiday chlorpromazine injection for dogs In early 1994, U.S. yields rose 150 bps in the matter offour weeks or so, sending the S&P 500 stock index down 10percent in the process. The move came after a build-up ofinflationary pressures prompted a surprise Federal Reserveinterest rate hike.


Filiberto
10.17.18 5:56 am
Another year ciprofloxacin otic drops price Sony's shares have more than doubled so far this year, buoyed by Third Point's suggestions as well as Prime Minister Shinzo Abe's potent mix of monetary and fiscal stimulus, which has fuelled a 33 percent rise on Tokyo's benchmark Nikkei.


Morris
10.17.18 5:56 am
I'm doing a phd in chemistry bright pharmacy & medical supply Zuccarello, 25, almost went to arbitration because he was defending his value based on his performance last season, when he re-signed on March 28 after a full season in the KHL and helped rescue the Blueshirts and their floundering offense to clinch a playoff berth.


Peyton
10.17.18 5:56 am
Where do you come from? leading pharmaceutical companies in the world But shares rose 5.6% to $50.92 in after-hours trading, as Adobe added more “Creative Cloud” subscribers than many Wall Street observers anticipated. The stock has risen 28% in 2013 through Tuesday’s close, outperforming the broader market.


Elwood
10.17.18 5:56 am
My battery's about to run out express care pharmacy otway nc hours Government departments will, for example, no longer be able to award prizes for "excellent vocational education teaching materials" or "administration in accordance with the law" for tax collectors, according to the new rules.


Hipolito
10.17.18 5:56 am
How many days will it take for the cheque to clear? can i buy diclofenac sodium over the counter in the uk I don’t feel like I have to power dress or put on a hard woman act. I believe I’ve been chosen for the show for my business experience and knowledge, so I am myself in the den. I wear the same smart but comfortable clothes I would in my design studio.


Quaker
10.17.18 5:56 am
Where's the postbox? neurontin reddit I know a little bit, just from being in the production office, but I don't know all the details. So it's the closest thing I get this season to just sitting back and biting my nails along with everyone else.


Barrett
10.17.18 5:56 am
Not available at the moment levemir.com/savings Abbott may be forced to deal with independent Nick Xenophon, Victoria's Motoring Enthusiast Party, and anti-immigration firebrand Pauline Hanson might also win a Senate seat and return to parliament after a 15-year absence.


Tanner
10.17.18 5:56 am
Could you give me some smaller notes? wow health shop order One provision of the House bill would limit healthy adultswith no dependents to three months of food stamps over athree-year period unless they were working or in a job trainingprogram, similar to what will soon be required in Kansas,Oklahoma and Wisconsin.


Rudolf
10.17.18 5:56 am
The National Gallery supplementler.com maaza The judge will hold a trial, starting Wednesday, to determine if Detroit is eligible for protection under Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code while it tries to restructure $18.5 billion in debt and other liabilities including pension funds the city says are underfunded by $3.5 billion. The city filed the largest municipal bankruptcy in U.S. history on July 18.


Tanner
10.17.18 5:56 am
I'm not sure what is trazodone 100mg used for While the suspension is broadly in line with the freezealready imposed by Chile's environmental regulator, the requestthat the project's permit be reviewed sets the stage for anadditional, and protracted, administrative review.


Lloyd
10.17.18 5:59 am
Have you got a telephone directory? cheap buy urinozinc prostate formula "What they were supposed to give us were called full, final and complete declarations, and on occasion we used to joke that what they were giving us were full, final and complete fairy tales," he says.


Santo
10.17.18 5:59 am
How would you like the money? indian pharmacy generic cialis Detroit homeowner Harold Davis lives on a block with fourburned-out houses. But homeowner insurance has become soexpensive - $3,000 a year in a neighborhood where housesrecently have sold for around $5,000-he dropped his coverage.


Willie
10.17.18 5:59 am
I work for myself willies virility Europe is China's most important trading partner, while forthe EU, China is second only to the United States. Chineseexports of goods to the bloc totalled 290 billion euros lastyear, with 144 billion going the other way.


Justin
10.17.18 5:59 am
I'm self-employed 228pharmaonline.com Danish women “won’t defer to your masculinity,” he writes. “They can fuck you, but no more. What they do have are pussies and opinions you don’t really care about hearing. That’s it.” Advocates of Nordic social democracy should be thrilled to discover a perk of gender-equalizing work-family reconciliation policies: they combat skeeviness.


Lorenzo
10.17.18 5:59 am
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? el viagra se compra sin receta medica China is increasingly important for big drug groups, which rely on growth in emerging markets to offset slower sales in Western countries where many former top-selling medicines have lost patent protection.


Cedric
10.17.18 5:59 am
A law firm kosten viagra 50 mg "Some people want to fine tune a city like you do a race car but they are leaving citizens out of the process," said Anthony Townsend, director of the Institute of the Future and author of Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia.


Clark
10.17.18 5:59 am
Where's the nearest cash machine? paracetamolo e codeina prezzo The researchers used functional magnetic resonance imaging (MRI) brain scans to monitor 19 UCLA students as they saw and heard information about 24 potential television pilot ideas. The students had to choose which pilots they would recommend to another group of “producers.”


Melissa
10.17.18 5:59 am
Very funny pictures pilocarpine cvs It will cover miles like the best, but once the motorway ends it will be fun and rewarding to drive. Its rivals are cleaner and more frugal, which will mark the XF down with company car users, but it is competitively priced and residuals are strong. The XF performs brilliantly in customer satisfaction surveys, highlighting just how competent Jaguar’s executive saloon really is.


Palmer
10.17.18 5:59 am
Other amount priceline pharmacy kmart "Profit fell because of less e-auction realisation by 557crores rupees (5.57 billion rupees), substantial increase insale of FSA coal i.e. coal to power sector, increased cost ofproduction owing to rise in diesel prices, increase in wages ofcontractual labourers," said Rao.


Aiden
10.17.18 5:59 am
Three years can i take viagra with clopidogel Police seized around 200 million euros worth of assets from five businessmen suspected of involvement in a group linked to the Calabria based ‘Ndragheta crime network, now considered to be Italy’s most powerful mafia, having overtaken Sicily’s Cosa Nostra.


Dexter
10.17.18 6:00 am
Would you like a receipt? blenderbottle.com coupon code In almost direct contrast to the above, you’re also going to discover a whole body of fellow students who can’t wait to stop behaving like teenagers. I know, I don’t really get it either, but you show up at university all “Oh em gee, I’m still 12 years old in my head and where do I hide my teddies?” and find that there are people your age who are already married.


Jason
10.17.18 6:00 am
It's serious tamoxifen citrate use in bodybuilding Once the world's largest insurer by market value, AIG wasbailed out on Sept. 16, 2008, as losses were skyrocketing fromrisky bets on mortgage debt through credit default swaps. Thegovernment initially took a 79.9 percent stake in the NewYork-based insurer.


Jesus
10.17.18 6:00 am
International directory enquiries brookdale pharmacy brooklyn ny 11208 Asked whether Blackstone was affected by regulators'increased scrutiny of Wall Street, Schwarzman said his firm didnot take people's deposits and does not rely on the FederalReserve or the government.


Nolan
10.17.18 6:00 am
Have you got a telephone directory? sertraline maximum dose uk Once Peyton Manning required neck surgery that sidelined him for the entire 2011 season, the mission for the Colts became clear: Suck for Luck. They finished 2-14, had the first pick in the draft, and are set for the next generation with Andrew Luck at quarterback.


Mauricio
10.17.18 6:00 am
I work for a publishers select pharmacy services limited brighton Hagel said that although he is scheduled to spend the next week traveling in Southeast Asia, he will remain in contact with the White House about developments in Syria and planning for potential U.S. action.


Modesto
10.17.18 6:00 am
Can you put it on the scales, please? cheaponlinetramadol.com 6. Winners will be notified using the email address provided at the time of entry within 7 days of the draw. Winners will have 28 days from the date that the notification was sent to claim his/her prize. Should the Promoter be unable to contact the winner or should the winner be unable to accept the prize, the Promoter reserves the right to award the prize to an alternative winner, drawn in accordance with these terms and conditions.


Elton
10.17.18 6:00 am
It's serious acheter tadalista 20 Some Shanghai-related counters rose on hopes of more dealsin the free trade zone after the official China SecuritiesJournal reported that Shanghai Lujiazui Finance and Trade ZoneDevelopment entered an agreement to develop aninternet-based financial services platform.


Augustine
10.17.18 6:00 am
I'm training to be an engineer buying orlistat in australia JAMIE DIMON IS A CRIMINAL! He has made his money on the backs of homeowners all across America. His bank, his leadership has committed fraud on scale that make Bernie Maddoff case seem insignificant. He is touted as some genius. Seemingly profit trumps human life and value. “Give a man a gun he’ll rob a bank, give a man bank and he will rob the world.” I guess congratulations are in order then…


Erich
10.17.18 6:00 am
The manager fit fresh llc careers The company announced that it has entered into a definitivemerger agreement with BASF Corporation, a chemicals company,under which BASF will commence a cash tender offer for all ofthe outstanding shares of Verenium's common stock. Based on alloutstanding shares and including all net financial liabilities,the enterprise value would be approximately USD62 million(approximately EUR 48 million).


Valentin
10.17.18 6:00 am
Thanks for calling broadway family pharmacy "In this day in age of the abundance of social media, no one can partake in this type of violent behavior and remain anonymous," Police Chief Cliff Cook said. "Yesterday's events which entailed deliberate acts of property damage and assaults on police officers will not be tolerated."


Lanny
10.17.18 6:01 am
I've just started at oura ring vs motiv "One again the judge has issued an order at the behest ofthe vultures," finance secretary Adrian Cosentino said in astatement, vowing to use all legal avenues at its disposal toguarantee continued service of its restructured debt.


Roland
10.17.18 6:01 am
I'm afraid that number's ex-directory broad street pharmacy falls church The deadlock over this issue was finally broken with the signing of an EU-brokered deal between Belgrade and Pristina in April 2013. However, Serbia insists that the normalisation agreement - which grants a high degree of autonomy to Serb-majority areas in northern Kosovo - does not mean that it has recognised its former province's independence.


Roscoe
10.17.18 6:01 am
Have you got any experience? order drugs through canada Arkansas has moved steadily to Republicans in recent years despite being the home state of former Democratic President Bill Clinton. President Barack Obama lost the state in the 2012 election and Republicans won majority control of the state legislature.


Boyce
10.17.18 6:01 am
Could you give me some smaller notes? isotretinoin discount Nominated for an Oscar five times since 1999 — including her two-category shot in 2007 for Best Actress and Best Supporting Actress, and her win for playing Katherine Hepburn in Martin Scorsese’s 2004 Howard Hughes biopic “The Aviator” — Blanchett had never met Allen when the director sent word he wanted to talk about the role.


Augustine
10.17.18 6:01 am
How much is a Second Class stamp? purehealthny.com That’s why I’m skeptical of the various theories about how the Post’s new genius owner might invent some new way to deliver content or bundle news or otherwise achieve a profitable synergy between his newspaper and Amazon.


Renaldo
10.17.18 6:01 am
It's a bad line azithromycin online overnight There were no other individuals on board the plane, which erupted into flames as it crashed and its fuel caught fire near the plane's tail, according to Birmingham Mayor William Bell. Bell was briefed by National Transportation Security Board investigators this afternoon.


Sterling
10.17.18 6:01 am
I'm not working at the moment udenafil manufacturer in gujarat Is there anything better than sitting for hours and watching entire season of one great show? Our cats would say no. Find out the latest news on episodes, new shows, cancelations and plot twists. Choose one of the trending stories on the left, or click TELEVISION in the menu above for a list of the latest articles.


Emanuel
10.17.18 6:01 am
I'm not working at the moment drugstore-cart.com Juanita Carberry believed that Broughton probably also told her stepmother about the murder because the gun — having been recovered by her stepmother’s servants — was found many years later in a shoebox at Malindi, on the coast north of Mombasa, in a workshop owned by her father.


Gavin
10.17.18 6:01 am
What's your number? harga provera tablet Helene has irritated me more times than I care to remember, she’s made me cry, scream in frustration and anger and I know I have done the same to her. For much of our school years we were engaged in subtle, unspoken battle with each other; for popularity, to win the 100 metres, to come top in French, to be the most popular with boys.


Emery
10.17.18 6:01 am
Where are you calling from? core maximizer download ver 1.03 There’s something purgatorial about Walt’s New Hampshire; we’ve spent so much time in the red-and-brown sun-baked vistas of New Mexico that emerging from the propane tank into New Hampshire feels like entering another world. As Vacuum Cleaner Guy–played, in an in-retrospect obvious bit of genius casting, by Robert Forster–says, it’s the kind of place where Walt could rest and get some much-needed thinking done. “If you look around,” he says, “it’s kind of beautiful.”


Barton
10.17.18 6:02 am
Withdraw cash avanafil colombia "Today, after fighting for our freedom and liberating our continent, we are being prescribed a religion - democracy, human rights and good governance - by descendants of the same colonial powers," he declared.


Quinton
10.17.18 6:02 am
I'm sorry, I'm not interested test prop and equipoise cycle results "Our priority is to break the funding link between thesovereign and the balance sheets of banks," said PaschalDonohoe, Ireland's Europe minister, as he arrived for themeeting in Luxembourg. "A credible, robust banking union,delivered on time, is essential to doing this."


Brock
10.17.18 6:02 am
real beauty page atenolol recept "There is no doubt that the Indian economy has suffered from a significant downturn this year," Chidambaram acknowledged while pointing out that India has "taken several measures to put our economy on a sustainable growth path."


Bailey
10.17.18 6:02 am
I work here mefloquine rxlist He was born in Quincy, Illinois, the son of soybean farmers. He made his fortune trading soybeans and other commodities. One of his innovations was developing an automated way for managing a futures trading account in the late 1970s.


Buford
10.17.18 6:02 am
I'd like to cancel a cheque alfacalcidol drugs.com Wall Street's favorite anxiety index, the VIX index,last traded down 15 percent at 16.66 after hitting 21.34 onWednesday. A level above 20 is generally associated withincreasing concern about the near-term direction of the market.


Melissa
10.17.18 6:02 am
Not available at the moment donde comprar viagra barcelona Instead, the Bakries now plan to sell their stake for around $230m to Mr Tan’s Borneo vehicle, which already owns 23.8pc of Bumi after paying $1bn in December 2011 to buy half the family’s holding. He has a pre-emption right over the other half, in the event that it is sold, via a shareholding joint-venture.


Claire
10.17.18 6:02 am
I'm on business testosterone cypionate prescription assistance But, replying to questions from Ukrainian opposition leaders over whether he would release former prime minister Tymoshenko, he said only that he was trying to find a way of approaching this "difficult question".


Gregg
10.17.18 6:02 am
Have you got a current driving licence? codix pharma limited A Lululemon store in New York’s Union Square shows some mannequins in men's clothing. Menswear currently accounts for about 12% of the brand's sales, but the company hopes to change that by opening up its first men's store in 2016.


Jasper
10.17.18 6:02 am
Other amount prostate drugs uk "The reality is, they are going to look at the credit ratingof a rehabilitated city. And if that city is capable, they'regoing to make rational decisions because they are financialinstitutions," Orr said on the Fox program.


Buford
10.17.18 6:02 am
Recorded Delivery zavamed.com “Well, for one thing, it went 15 innings and I was the last pitcher in the game,” Seaver said. “It was a 1-1 game until finally (the National League) scored a run in the top of the 15th on a homer by Tony Perez off Catfish Hunter. So now the call goes down to the bullpen where just myself and Claude Osteen were left. They were calling for me. So I get up and get ready to go into the game and the bullpen coach says to me: ‘You don’t look so good.’ That was encouraging. I must have looked scared stiff.”


Zachariah
10.17.18 6:02 am
Children with disabilities order amoxicillin But that didn't mean he had no trepidation about the big reveal. "I was terrified," he admitted. "And I feel like anybody in my shoes would feel the same way. But, you know, it took some guts."


Lightsoul
10.17.18 6:02 am
I work for a publishers najczesciej-czytane.mededu.pl The state-run al-Ahram newspaper reported that after a National Security Council meeting late on Monday, security forces were likely to cordon off the camps rather than take a more forceful approach that could lead to bloodshed.


Carrol
10.17.18 6:02 am
I want to make a withdrawal upmchealthplan.upmc.com "We're now five days away from a very dangerous moment. I urge U.S. policymakers to quickly come to a resolution before they reach the debt ceiling deadline...Inaction could result in interest rates rising, confidence falling and growth slowing," World Bank President Jim Yong Kim said in a briefing following a meeting of the bank's Development Committee.


Loren
10.17.18 6:02 am
We've got a joint account cissus quadrangularis planta U.S. officials declined to describe this week's talks in any detail, saying secrecy was vital, and they said they did not yet know whether they would take part in the talks planned within two weeks in Israel or the Palestinian Territories.


Ernie
10.17.18 6:02 am
Your cash is being counted primetherapeutics.com email address format Katy Perry has been abducted by Kabuki Magic NYC and she wants the world to know about it. Ahead of the debut of her 'E.T.' music video, the singer has posted two photos on Facebook of her out-of-this world makeup, hairstyle and clothing created by the New York-based Myface Cosmetics artistic director for the video.


Jennifer
10.17.18 6:02 am
What sort of music do you like? dilantin webmd Revenue growth from the fashion and leather division, whichwas 10 percent in the first half last year on a like-for-likebasis, has been declining ever since and reached its lowestlevel since 2009 in the first quarter of this year.


Marcelino
10.17.18 6:02 am
Can I call you back? publix buckhead pharmacy Communities secretary Eric Pickles said: “Housing supply and confidence is now increasing, and has turned a corner since the unsustainable housing bubble burst under the last Administration.”


Jasper
10.17.18 6:02 am
Hello good day golden valley pharmacy modesto hours Investigators now have details from the train's "black boxand other recordable sources" on the train's speed, brakepressure, and throttle position. Pilon said the information isnot being released to the public.


Ignacio
10.17.18 6:02 am
How do you do? ziprasidone pharmacy2us Sharpton has said protests were planned for more than 100 cities nationwide and organizers have voiced hopes they will be peaceful, with no further outbreaks of the violence that led to arrests in Los Angeles and the San Francisco Bay area earlier this week.


Sonny
10.17.18 6:02 am
I'll text you later drugrehab-cumbria.uk Pittsburgh signed stars Evgeni Malkin and Kris Letang to long-term extensions, brought back Dupuis, and added two years to coach Dan Bylsma’s contract. The only alterations to the roster were minor.


Darron
10.17.18 6:02 am
What's the interest rate on this account? glucovance medscape Deep sea divers "unpacked a wall of people" from the hull of a smuggler's trawler on the sea floor near this Italian island on Monday, gingerly untangling the dead would-be migrants in the latest and most painstaking phase of a recovery operation following the ship's fiery capsizing.


Rudolph
10.17.18 6:02 am
Do you know the address? evergreen health center liluah Manchester based partner David Kelly was leadadvisor in the restructuring of UK Coal, saving over 2000 jobs ateight mines across the UK. The business recovery services team alsoled the administration of Opal Property Group in the region.


Harold
10.17.18 6:02 am
An estate agents how to get money to renovate my home Of course Scott also muffed a handoff on a draw play from Eli Manning that resulted in a fumble, dropped a screen pass that seemed to be set up nicely, and was in the middle of the game-deciding play against the Cowboys in Week 1 when a screen pass from Eli Manning bounced off of him for an interception that was returned for a touchdown.


Darrin
10.17.18 6:02 am
A book of First Class stamps remeron generic vs brand Dara Khosrowshahi , chief executive of expedia, said so-called Millenials - those born between the early 80s and mid-90s, were much more willing to share personal information "but we are careful not to use that data individually unless it helps the person - like if they call us, so we know exactly who it is and if they are in the middle of a trip."


Stevie
10.17.18 6:02 am
How many more years do you have to go? www.pharmacypracticenews.com/renewsubscription At the end of this day, the Jets could be 4-2 and the Patriots, if they lose to the Saints in Foxborough, could be 4-2 and set up the kind of game that the Jets weren’t supposed to see this season:


Frederic
10.17.18 6:02 am
How long are you planning to stay here? bmihealthcare.co.uk “The two fatalities were located in seats toward the rear of the aircraft,” Hersman said. “This is an area of the aircraft that was structurally significantly damaged. It’s an area where we’re seeing a lot of the critical or serious injuries.”


Galen
10.17.18 6:02 am
Would you like a receipt? where can i get viagra online uk Some 2,000 residents of Lac-Megantic, or one third of the town's population, were asked to leave their homes after the accident. Moore than half were allowed back for the first time on Tuesday, although 50 factories and businesses in the blast zone remain shut.


Merlin
10.17.18 6:02 am
Pleased to meet you the brain shake "It is correct that the currency market is much quieter inthe first two weeks of October than before," said KennethDickson, Investment Director at Standard Life, which has $271billion of assets under management. "Unless there is a solutionin the U.S., investors will hold fire."


Francesco
10.17.18 6:02 am
Whereabouts are you from? amoxicillin 1000 mg 30 tabletten Ricky Gervais and Stephen Merchant’s comedy set in a branch of a paper merchant’s in Slough wasn’t the first to be shot in a mock-documentary style by any means, but it set new standards for the genre and took the comedy of acute embarrassment into an environment a lot of us know very well. Its influence is as much on how we all now see ourselves as on sitcoms that followed, although it did spawn a much-loved American remake. We all recognise the David Brents (Gervais) among us - and our own Brent-like moments of self-delusion - while every office has an assistant to the regional manager like Gareth (Mackenzie Crook), a loveable Tim (Martin Freeman), a romantically trapped Dawn (Lucy Davis) and a sexist monster like Finchy (Ralph Ineson), doesn’t it?


Magic
10.17.18 6:03 am
Where are you calling from? erythromycin linola rezeptfrei The ACLU said Ohio unconstitutionally approved threerestrictions along with the state budget in June, including onethat bars public hospitals from having patient transferagreements with clinics, which were unrelated to budget issues.


Fidel
10.17.18 6:03 am
I'm not sure vaso ultra in pakistan Spacey is the first actor invited to deliver the festival’s keynote speech — an invitation he attributed to the success of “House of Cards”’ innovative distribution model and television’s creative renaissance.


Morris
10.17.18 6:03 am
Your account's overdrawn proroid.com quality “Sometimes I just like to test myself you know, because we are out here, we are waiting for something to happen, so this is my own little weird game, I see how it can get before I have to take my jacket off!”


James
10.17.18 6:03 am
Free medical insurance evoxa review Some heartburn triggers are obvious: chili dogs, chocolate cake, Thanksgiving. But heartburn doesn't stop and start with food alone. If you have constant heartburn, it's time to track down the real culprit.


Valentine
10.17.18 6:03 am
I'd like to tell you about a change of address zio-health.com Companies are offering prepaid electric plans that, like prepaid mobile phone plans, can be cheap and include no sign-up fees or deposits. Customers get text and email alerts when they’ve used most of the electricity they’ve paid for. By paying attention to their use they use less, which lowers their bills further. Prepaid customers can have their power cut more quickly, though, if they have trouble paying for more electricity. In Texas, for example, if a prepaid balance falls below a certain level, power can be cut in as little as a day after the power provider issues a warning.


Chuck
10.17.18 6:03 am
One moment, please veterinary pharmacy admission 2017 Rochester, meanwhile, will become home to a forensics center that would house psychiatric patients coming out of state prisons or patients held under court order. It will grow to 155 beds in the state’s 2015-16 fiscal year and could house some patients that would otherwise be in Buffalo.


Garrett
10.17.18 6:03 am
A law firm norvasc 7.5 mg The first season of "Homeland," adapted from an Israeli series, captured viewers with its complex characters and plots that resonated with the real terrorism fears among the U.S. public. Even U.S. President Barack Obama declared himself to be a fan.


Edward
10.17.18 6:03 am
We went to university together purchase prostaglandin e1 As fun as it is to watch the Home Run Derby on TV, it’s a whole lot better to be there in person — and of course to actually catch a home run. But this year, it won’t be easy as Citi Field is one of the toughest stadiums for snagging a souvenir. But if you follow my basic strategies and work your way into one of these five hot spots, you’ll not only leave Citi Field will incredible memories, you might leave with a baseball as well.


Clark
10.17.18 6:03 am
Where did you go to university? instapharma.com "Consular staff often find that travellers are unaware that local laws apply to them and many British nationals think of their British passport as a 'get out of jail free' card. While consular staff will always try to assist British nationals who find themselves in difficulty abroad, we can't interfere in another country's legal processes.


Dante
10.17.18 6:03 am
We'll need to take up references pharmacyonline.info "The risk, however, is that we get a toxic deal, one way orthe other: the deal could simply raise the debt ceiling a bit,forcing further negotiations ... This would cause policyuncertainty and hurt the economy. Or the deal may include afurther tightening of fiscal policy."


Cornell
10.17.18 6:03 am
Could I take your name and number, please? deferol vs The blaze burning in the western Sierra Nevada Mountains isnow the fastest-moving of 50 large wildfires raging across thedrought-parched U.S. West that have strained resources andprompted fire managers to open talks with Pentagon commandersand Canadian officials about possible reinforcements.


Katherine
10.17.18 6:03 am
Sorry, I'm busy at the moment is intivar sold in nigeria It all seemed ready to fall into Woods’ lap. Westwood had a one-shot lead going to 16 but he had yanked his shot into the deep fescue, way left of the par-3 green. Woods stopped his shot 20 feet from the hole and as he contemplated the birdie putt, Westwood hacked one out that rolled back down the slope.


Barton
10.17.18 6:03 am
Could I have , please? yzyxyvywe.tk "One of the biggest risks for Samsung Electronics going forward is that 70 percent of total operating profit comes from mobile business. Diversification is key. Samsung needs to engage in active business transition until end-2014," said Jeff Kim, an analyst at Hyundai Securities.


Oswaldo
10.17.18 6:03 am
A company car cheap novedex xt Once the review has been reviewed by the eurogroup (eurozone finance ministers) and IMF in September, Cyprus will get its next tranche of its bailout - €1.5bn from the ESM and €86 million from the IMF.


Faith
10.17.18 6:03 am
Can I use your phone? hdh pharma morrisville nc Hungary’s Deputy Prime Minister Tibor Navaracsics said the state is determined to crack down on hate: “We have learned from the past. We know what happened and we will  not allow it to happen again this democracy will defend itself against anyone who wants to incite hatred.”


Marlon
10.17.18 6:03 am
I sing in a choir zantac 150 mg cvs "As difficult as this news is for me today, I am hopeful that no other performers have been affected," she said in the statement. "I plan on doing everything possible to assist the medical professionals and my fellow performers. Following that, my long-term plan is to take care of myself and my health."


Hyman
10.17.18 6:03 am
Very interesting tale dutasteride price uk These Anita flat thongs feature golden metallic leather wrapped over cream suede, they're simple but sophisticated and chic. They will give a gorgeous gleam of gold to any outfit from an off-duty jean and blouse ensemble like Kim Kardashian's to a feminine skater dress.


Justin
10.17.18 6:03 am
We'd like to invite you for an interview finasteride precio farmacia The truth is our country possesses a variety of options that should be pursued before we even think about defaulting on our obligations. By combining assets sales from Fannie Mae and Freddie Mac, mortgage-backed securities,  spectrum, federal property and a sweeping of unobligated appropriations balances, it is conceivable that we could reach primary balance in fiscal year 2014.


Donald
10.17.18 6:04 am
I'll put her on rogaine buy online usa The carbon tax would affect Pemex's production and itsimports of refined products and natural gas, as well asindustrial end-users of fossil fuels. Passing on the cost islikely to reach Mexicans in the form of higher prices.


Nelson
10.17.18 6:04 am
Another service? flovent inhaler cost walmart The constitutional decree was a turning point. Ministers were not consulted. Several of Mursi's own staff warned that it would set him on a confrontation course with civil society. Five senior advisers quit. But Mursi displayed the same determination and self-confidence that marked his other key decisions.


Mohammad
10.17.18 6:04 am
What are the hours of work? preseed cvs price “And with the extra velocity he can finish off hitters now when he hits his spots with either his fastball or his slider. He has been very impressive. I just need to see him do it for a longer period of time to be convinced this is who he is now.”


Buford
10.17.18 6:04 am
I'm from England new life medicals At an Encounter therapy group I was casually ripped for not dressing properly and not combing my hair (scrawny white kid looking like a derelict — the group members saw me as a pathetic creature and they were going to score points with staff and release a little venom). I told them to go to hell. That's when Jim stood up. Jim was a white, middle aged, powerfully built junkie from the Midwest who wore plaid shirts and was melodramatically serious. He had wrist-to-elbow razor-blade scars on the inside of each of his arms from a suicide attempt. He once told the story of how he got drunk when he was twelve years old and chainsawed the heads off his father's pigs. Jim walked across the circle toward me; I assumed he was going to attack. Reflexively I stood up to accept whatever was coming. He reached out and grabbed me in a tight hug. Later he'd smile at me psychotically and insist that I was just like he was as a boy.


Teddy
10.17.18 6:04 am
Where do you come from? tamsulosin in rite aid I tested the Blink1 from every room in our house and our garden and my husband tried it from a cafĂŠ down the road. Occasionally connectivity problems would arise. But on the whole I received live-streamed images to my smart phone and iPad, albeit with a couple of seconds time delay (leading to the ear-grating phenomenon of hearing your baby’s cries in stereo).


Jackie
10.17.18 6:04 am
In a meeting dermalux body wash Television commands the largest share of advertising money spent in the United States at 39 percent, according to eMarketer research, which estimated that $66.3 billion in ad dollars would go towards TV this year. Digital advertising represents about 25 percent of 2013 estimated advertising spend at $42 billion.


Gregorio
10.17.18 6:04 am
Will I get travelling expenses? dianabol-shop.net erfahrungen People dressed in ihram, a two-piece seamless garment of white cloth, filled the area around the Grand Mosque, Islam's holiest place of worship, which houses the cube-shaped Kaaba and is witnessing massive construction work.


Augustine
10.17.18 6:04 am
I came here to work how to use suhagra 50 mg The Daily News has some of the most memorable photos in sports history. From legendary boxers and iconic tennis players to golfing greats and fabled Olympians, the Daily News has the photos you want of the once-in-a-lifetime sports moments. Find yours today and relive history.


Marquis
10.17.18 6:04 am
I saw your advert in the paper generic brand for retin-a micro Both federal and state administrations are new and cited cases in the past, though Osorio Chong said that going forward, he is sure that Aguirre and the mayor of Acapulco will not allow flooded-out victims to return to high-risk areas, which is not the case in many other states and municipalities.


Pitfighter
10.17.18 6:04 am
A pension scheme apo naproxen 500mg used for "All of a sudden it got very yellow outside, it felt strange and mysterious," he wrote. "Then it slowly looked very orange, it was the craziest thing I have ever witnessed over my head. I almost expected to see a tornado or something!"

Szólj hozzá!
Vissza a Bloghoz